Tyskland – politik, økonomi og europæisk lederskab

Kursusindhold

Fag: Moderne tysk politik og økonomi

 1. 1. Introduktion: Oversigt over kursets emner. Krav. Form.
 2. 2. Tysk historie: Karl den Store til Konrad Adenauer
 3. 3. Forbundsrepublikken og DDRs økonomiske udvikling: Die Wirtschaftswunder og planøkonomi
 4. 4. Teorier om tysk politik og økonomi. Exceptionalisme. Ordoliberalisme. Føderalisme. Koordineret markedsøkonomi (ifølge VoC) I
 5. 5. Teorier om tysk politik og økonomi. Exceptionalisme. Ordoliberalisme. Føderalisme. Koordineret markedsøkonomi (ifølge VoC) II
 6. 6. Tyske institutioner: Länder-niveau. Forbundsdag-Forbundsråd. Kanslerembedet. Domstolssystemet. Forbundsbank
 7. 7. Nutidige tyske partier: CDU, CSU, SPD, FDP, Grønne, AfD, Die Linke – historie og ideologi
 8. 8. Case 1: Genforeningen 1989-90: Økonomisk og politisk
 9. 9. Case 2: Arbejdsmarkedet: Hartz-reformerne
 10. 10. Tyskland og EU. Fra Fransk-tysk akse til tysk(-fransk) ”akse”?
 11. 11. Case 3: Tyskland og Eurozonekrisen
 12. 12. Case 4: Flygtninge- og migrantkrisen 2015-16: Politiske implikationer
 13. 13. Tyskland i international politik. Opfattelsen af Tyskland i USA, Rusland og Kina
 14. 14. Afslutning
 15.  
Engelsk titel

Germany – Politics, Economics and European Ledership

Uddannelse

Bachelor: 7,5 ECTS

Kandidat: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende opnår viden om moderne tysk politik og økonomi, som gør, at vedkommende kan aflæse, hvad der foregår og er foregået i det tyske samfund siden anden verdenskrig.

Færdigheder:

Kurset skal styrke den studerendes viden og analytiske evne på det givne felt.

Kompetencer:

Seminarets målsætning er at sætte den enkelte studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Beskrive, sammenligne og analysere de vigtigste økonomiske politiske udviklingslinjer i Tyskland efter anden verdenskrig.
 • Anvende og vurdere teorierne på området.
 • Udpege hovedtræk i forskningen vedrørende moderne tysk politik og moderne politisk økonomi.

Seminaret vil blive gennemført som forelæsninger, diskussioner og evt. oplæg fra centralt placerede "praktikere".

Litteratur i alfabetisk rækkefølge (bruttoliste) (artikler downloader man selv):

Bruttolitteraturliste (færdig liste foreligger i løbet af efteråret):

David B. Audretsch & Erik E. Lehmann (2015/16). The seven secrets of Germany: Economic resilience in an era of global turbulence. Online. http://sfx.kb.dk.ep.fjernadgang.kb.dk/sfx_local/cgi/core/sfxresolver.cgi?tmp_ctx_svc_id=1&tmp_ctx_obj_id=1&tmp_parent_ctx_obj_id=&service_id=111087308098001&request_id=71329569

Werner Bonefeld (2017). The Strong State and the Free Economy. Lowmann & Littlefield.

David Childs & Jeffrey Johnson (2014). West Germany – Politics and society. Online. https://www-taylorfrancis-com.ep.fjernadgang.kb.dk/books/9781317537601

Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity (11. Ed.). New York: Rowman & Littlefield.

Peter A. Hall Correspondencephall@fas.harvard.edu
(2012). The Economics and Politics of the Euro Crisis. Pages 355-371. German Politics. Online: https://doi.org/10.1080/09644008.2012.739614

Ludger Helms, Femke Van Esch & Beverly Crawford (2018). Merkel III: From Committed Pragmatist to ‘Conviction Leader’? German Politics. Online: https://doi.org/10.1080/09644008.2018.1462340

Tanja Gönner (2014). Try on the larger shoes! What the world expects of Germany: Online. https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/detail.action?docID=4920327

Hanns W. Maull (2018). Reflective, Hegemonic, Geo-economic, Civilian … ? The Puzzle of German Power. German Politics. Online: https://doi.org/10.1080/09644008.2018.1446520

Michael Meng & Adam R. Seipp (2017). Modern Germany in Atlantic perspective. Online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/reader.action?docID=5114144&query

Ashoka Mody (2013). Germany in an interconnected world economy. Online. http://sfx.kb.dk.ep.fjernadgang.kb.dk/sfx_local/cgi/core/sfxresolver.cgi?tmp_ctx_svc_id=1&tmp_ctx_obj_id=1&tmp_parent_ctx_obj_id=&service_id=3170000000000211&request_id=71329480

Stefan Sorin Muresan (2014). Social market economy: Case of Germany. Online. https://link-springer-com.ep.fjernadgang.kb.dk/10.1007/978-3-319-09213-3

Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime.

Peter Nedergaard (2020). Den dybeste krise i 75 år. Hvordan har det kunnet gå så galt for SPD? Ræson.

Peter Nedergaard (2019). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics. Vol 28, No 1.

Peter Nedergaard (2019). Derfor er Tyskland ikke klar til at lede Europa – endnu. Ræson 38.

Peter Nedergaard (2018). Tyskland: Magtfuldt og ustabilt. Ræson 33.

Kai Oppermann (2018). Between a Rock and a Hard Place? Navigating Domestic and International Expectations on German Foreign Policy. German Politics. Online: https://doi.org/10.1080/09644008.2018.1481208

Jan Rueger & Nikolaus Wachsmann (2017).Rewriting German History. Online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/detail.action?docID=4008444

Manfred G. Schmidt & Gerhard A. Ritter. The Rise and Fall of a Socialist Welfare State: The German Democratic Republic and German Unification. Online. https://link-springer-com.ep.fjernadgang.kb.dk/book/10.1007%2F978-3-642-22528-4

Horst Siebert (2014). The German economy, beyond the social market. Online. https://www-degruyter-com.ep.fjernadgang.kb.dk/viewbooktoc/product/459022

Stephen F. Szabo (2018). Partners in Leadership? American Views of the New German Role. German Politics. Online: https://doi.org/10.1080/09644008.2018.1460661

Chris Thornhill (2000/2013). Political theory in modern Germany. Online: https://ebookcentral.proquest.com/lib/kbdk/detail.action?docID=1337644

Andrei Zagorski (2018). German Policy through the Lens of Russian Mainstream Thinking. German Politics. Online: https://doi.org/10.1080/09644008.2018.1481954View further author information

Jesper Vind (2017). Det nye tyske højre – politik, rødder og ideer. Gyldendal.

View further author information

Det er et kandidatfag, men kan også tages som et BA-valgfag.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen uden forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28