SOMMER 21: EU – Politik, økonomi og lobbyisme

Kursusindhold

Tidspunkt

Emner

Litteratur og forberedelse

Form

 

Uge 32/ mandag d. 9. aug.

kl. 13-16.

 

 

 

Introduktion til EU's økonomisk-politiske samarbejde. Præsentation af program.

 

Have læst: 1) Wallace, Pollack og Young (2015)

(red.): side 3-11.

 

Supplerende læsning: Hix og Høyland (2011):

side 1-101.

Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

Uge 32/ tirsdag d. 10. aug.

kl. 13-16.

 

 

 

 

 

 

Teoretiske vinkler på studiet af EU’s økonomisk-politiske samarbejde: intergovermentalisme, neofunktionalisme, føderalisme, rational choice- teori, ordoliberalisme, handelsteori m.v.

 

Have læst: 1) Wallace, Pollack og Young (2015)

 (red.): side 12-71; 2) Nedergaard (2009a): side 15-38; 3) Nedergaard (2013);

4) Bang, Jensen og Nedergaard (2015);

Nedergaard (2017b).

 

 

Supplerende læsning: 1) Rosamond (2000):

side 20-73 samt side 98-129.

Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

 

 

Uge 32/ onsdag d. 11. aug.

kl. 13-16.

 

 

 

Kl. 16.15-17: Mulighed for individuel vejledning vedr. opgave 

 

 

Aktørerne + EU's landbrugspolitik

 

Have læst: 1) Wallace, Pollack og Young (2015)

(red.): side 72-112 samt side 196-219.

2) Nedergaard (2009a): side 77-110; Rhinard (2019).

 

Supplerende læsning: 1) Hix og Høyland (2011):

side 23-101;

 2) Nedergaard (2005): side 29-135;

3) Hix og Høyland (2011): side 218-243;

samt side 300-308; 4) Molle (2006): 147-166.

 

 

Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

 

 

Uge 32/ torsdag d. 12. aug.

kl. 13-16.

 

 

 

 

Kl. 16.15-17: Mulighed for individuel vejledning vedr. opgave

 

 

EU’s handelspolitik

 

 

Have læst: 1) Wallace, Pollack og Young (2015)

 (red.): side 388-406.

2) Nedergaard (2009a): side 111-140.

3) Young (2017); 4) Udenrigsministeriet (2013):

side 16-32.

 

Supplerende læsning: 1) Hix og Høyland (2011):

side 302-330;

2) Udenrigsministeriet (2013):

side 5-15; 33-55; Molle (2006): side 313-333

samt Niemann (2012).

 

 

Kl. 13-14: Oplæg om EU's handelspolitik og Danmark v/ ambassadør Søren Kelstrup, Udenrigsministeriet.

 

 

Kl. 14-16: Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

 

 

 

 

Uge 3/ fredag d. 13. aug.

kl. 13-16.

 

 

 

 

 

 

EU’s konkurrence og indre marked-politik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Have læst: 1) Wallace, Pollack og Young (2015)

(red.): side 115-165; 2) Nedergaard (2009a):

side 39-76.

 

Supplerende læsning:

Have læst: 1) Johnson og Turner (2006):

side 83-123;

2) Hix og Høyland (2011): side 189-217;

3) Molle (2006): side 65-146;

Nedergaard og Jensen (2015).

 

 

Kl. 13-15: Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

Kl. 15-16: Oplæg om EU's indre marked og konkurrencepolitikken v/ statsstøttechef Preben Sandberg Petterson, Erhverv- og Vækstsministeriet.

 

 

 

Uge 33/ mandag d. 16. aug.

kl. 13-16.

 

 

 

Økonomiske og Monetære Union og Eurokrisen 

Have læst: 1) Wallace, Pollack og Young (2015)

 (red.): side 166-195. 2) Nedergaard og Snaith

(2015). 3) Nedergaard (2013). 4) Hein (2019).

 

Supplerende læsning: 1) Dullien og Guérot (2012).

 

Kl. 13-15:Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

Kl. 15-16: Oplæg om ØMU'en og den finansielle sektor v/ chefanalytiker Allan von Mehren, Danske Bank.

 

Uge 33/ tirsdag d. 17. aug. Kl. 13-16.

EU's transport-, struktur- og industripolitik.

Have læst: 1) Wallace, Pollack og Young (2015)

(red.): side 243-262. 2) Keating (2017).

 

Supplerende læsning: 1) EEAG Report: Industrial

 Policy: side 105-124.

2) Nello (2012): side 246-260.

 

Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

 

 

Uge 33/ onsdag d. 18. aug.

kl. 13-16.

 

 

 

Kl. 16.15-17: Mulighed for individuel vejledning vedr. opgave

 

 

 

EU’s social- arbejdsmarkedspolitik

 

 

Have læst: 1) Wallace, Pollack og Young (2015)

(red.): side 263-318; 3) Nedergaard (2006b).

4) Wagner (2015).

 

Supplerende læsning: 1) Raveaud (2007);

2) Nello (2012): side 178-194;

3) Molle (2006): side 101-118;

4) Hix og Høyland (2011): side 273-301;

5) Nedergaard (2006a).

 

Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

 

 

Uge 33/ torsdag d. 19. aug.

kl. 13-16.

 

 

 

Kl. 16.15-17: Mulighed for individuel vejledning vedr. opgave

 

 

 

EU’s energi- og klimapolitik.

 

 

Have læst: 1) Wallace, Pollack og Young (2015)

(red.): side 319-366.

2) Nedergaard (2017a): side 84-108.

 

 

Supplerende læsning :; 1) Johnson & Turner

(2006): side 234-261.

2) Hix og Høyland (2011): side 218-244;

3) Molle (2006): 219-232;

4) Mancha-Navarro og Garrido-Yserte (2008).

5) Nello (2012): side 311-337 + side 375-385. 

 

Kl. 13-15: Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

Kl. 15-16: Oplæg om EU's klimapolitik v/ Susanne Bo Christensen fra Klima- og Energiministeriet

 

Uge 33/ fredag d. 20. aug.

kl.13-16.

 

 

 

Kl. 16.15-17: Mulighed for individuel vejledning vedr. opgave 

 

 

Lobbyisme på forskellige økonomisk-politiske områder i EU.

 

 

Have læst: 1) Hix og Høyland

 (2011): side 159-186; 2) Bouwen (2004);

3) Nørgaard, Nedergaard og Blom-Hansen (2014).      

 

 

Supplerende læsning:    Dunleavy (1991),

side  13-78.

 

Forelæsning, diskussion og spørgsmål.

 

 

Engelsk titel

SUMMER 21: EU – Politics, Economics, and Lobbyism

Uddannelse

SOMMERSKOLE 2021

Målbeskrivelse

Valgfagets målsætning er at sætte den enkelte studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

Viden:

 • At kunne udpege hovedtræk i forskningen vedrørende de økonomiske politikker i EU.

 

Færdigheder:

 • At kunne beskrive, sammenligne og analysere de vigtigste økonomiske politikker i EU.

 

Kompetencer:

 • At kunne overføre kompetencen angående de økonomiske politikker i EU til nye politisk økonomiske felter.

 

Kurset vil blive gennemført som forelæsninger, diskussioner og en række oplæg fra centralt placerede "praktikere".

Litteratur i alfabetisk rækkefølge (bruttoliste) (artikler downloader man selv):

Akman, Pinar og Hussein Kassim (2010). Myth and Myth-Making in the European Union: The Institutionalization and Interpretation of EU Competition Policy, JCMS, Vol. 48, No. 1: 111-132.

Bang, Henrik, Mads Dagnis Jensen og Peter Nedergaard (2015).  ‘We the People’ versus ‘We the Heads of States’: the debate on the democratic deficit of the European Union. Policy Studies, Vol. 36, No. 2, pp. 196-216.

Bonefeld, Werner (2017). The Strong State and the Free Economy. Rowman & Littlefield.

Bouwen, Pieter (2004). Exchanging access goods for access: A comparative study of

business lobbying in the European Union institutions. European Journal of Political Research Vol. 43.

Dagnis Jensen, Mads, Mathias Jopp og Peter Nedergaard (2016). Coordination of EU Policy Positions in Germany and Denmark: A Politics of Institutional Choice Approach. Journal of Contemporary European Research, Vol. 12, issue 2.

Diamond, Patrick, Peter Nedergaard og Ben Rosamond (2018). Handbook of the Politics of Brexit. London: Routledge (semesterhylden).

Dullien, Sebastien og Ulrike Guérot (2012). The Long Shadow of Ordoliberalism: Germany´s Approach to the Euro Crisis. European Council of Foreign Relations. Policy Brief: http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR49_GERMANY_BRIEF.pdf

Dunleavy, Patrick (1991). Democracy, Bureaucracy and Public Choice. Routledge, pp. 13-78.

EEAG report: Industrial Policy, pp. 105-124 (downloades).

Eising, Rainer (2009). The Political Economy of State-Business Relations in Europe. Routledge (på semesterhylden).

Eising, Rainer (2007). The access of business interests to EU institutions: towards elite pluralism? Journal of European Public Policy 14:3 April 2007, pp. 384–403.

Faber, Gerit, og Jan Orbie (2009). Everything but arms: Much more than appears with first sight, JCMS, Vol. 47, no. 4, pp. 767-787.

Farrall, Mary (2008). Internationalising EU Development Policy (2008). Perspectives on European Politics and Socity, Vol. 9, No., pp. 225-240.

Howard Grøn, Caroline, Peter Nedergaard og Anders Wivel (2015) (eds.). The Nordic Countries and the European Union. Routledge.

Haas, Ernst B. (1958, ny ed. 2004). The Uniting of Europe. University of Notre Dama Press.

Hix, Simon og Bjørn Høyland (2011). The Political System of the European Union. Palgrave (på semesterhylden).

Hein, Josef (2019). ‘The Religious Foundations of the European Crisis’, JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 57, No. 2, pp. 185-204.

Hodson, Dermot (2009). EMU and political union: what, if anything, have we learned from the euro’s first decade? Journal of European Public Policy, Vol. 16, No. 4, pp. 508-526.

Hurt, Stephen (2010). Understanding EU Development Policy: History, global context and self-interest? Third World Quaterly, Vol. 10, No. 2, pp. 159-168.

Johnson, Debra og Colin Turner (2015). European Business. 3rd Edition. Routledge (på semesterhylden).

Keating, Michael (2008). A Quarter of a Century of Europe of the Regions. Regional and Federal Studies, Vol. 18, No. 5: 629-635.

Keating, Michael (2017). ‘Contesting European regions’, Regional Studies, Vol. 51, No. 1, pp. 9-18.

Majone, G. (1996). Regulating Europe. Routledge (på semesterhylden).

Mancha-Navarro, Tomás og Rubén Garrido-Yserte (2008). Regional policy in the European Union: The cohesion-competitiveness dilemma.  Regional Science Policy & Practice, Vol. 1, No. 1.

Martinsen, Dorte og H. Vollaard (2014). " Implementing Social Europe in Times of Crisis: Re-established Boundaries of Welfare", West European Politics. Vol. 37, No. 4, pp. 677-692.

Molle, Willem (2011). European Economic Governance: The quest for consistency and effectiveness. Routledge Studies in the European Economy (på semesterhylden).

Moravcsik, Andrew (1998). The Choice for Europe (1998). Cornell University Press (på semesterhylden).

Neal, Larry (2007). The Economics of Europe and the European Union. Cambridge University Press (på semesterhylden).

Nedergaard, Peter (2020). The Ordoliberalisation of the European Union. Journal of European Integration. 

Nedergaard, Peter (2017a). Klimapolitik – et samfundsperspektiv, Columbus (på semesterhylden).

Nedergaard, Peter (2017b). Byg EU om. Ræson nr. 1 (ligger på hjemmesiden).

Nedergaard, Peter (2013). The Influence of Ordoliberalism in European Integration Processes – A Framework for Ideational Influence with Competition Policy and the Economic and Monetary Policy as Examples.  Downloades fra:  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52331/1/MPRA_paper_52331.pdf

Nedergaard, Peter og Holly Snaith (2015). 'As I Drifted on a River I Could Not Control’: The Unintended Ordoliberal Consequences of the Eurozone Crisis. Journal of Common Market Studies (forthcoming).

Nedergaard, Peter og Mads Dagnis Jensen (2015). Market integration in Europe and the Nordic Countries: the ambivalent path dependency, I: Wivel, A., Nedergaard, P. & Grøn, C. (red.),  The Nordic Countries and the European Union: Still the other European community? Routledge.

Nedergaard, Peter (2009a). Business and Politics in the European Union: Djoef Publ. (bør anskaffes).

Nedergaard, Peter (2006a). Which countries learn from which? Cooperation and Conflict. Vol. 41, No. 4.

Nedergaard, Peter (2006b). Policy Learning in the European Union. The Case of the European Employment Strategy. Vol. 27. No, 4.

Nedergaard, Peter (2005). Organiseringen af Den Europæiske Union. Handelsskolens Forlag (på semesterhyldes).

Nedergaard, Peter (2010). Lissabontraktaten – en politologisk analyse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (på semesterhylden).

Nedergaard, Peter (2009b). EU – politik og økonomi. Columbus (på semesterhylden).

Nedergaard, Peter (2009c). Nu taler også politikerne om vejret, I Martin Marcussen og Karsten Ronit: Globaliseringens udfordringer: 144-169 (på semesterhylden).

Nello, Susan Senior (2012). The European Union. Economics, Policies & History, tredje udgave. McGraw-Hill (på semesterhylden).

Niemann, A. (2012). ”The Common Commercial Policy: From Nice to Lisbon” i: Laursen, F. (ed.), The EU’s Lisbon Treaty: Institutional Choices and Implementation, Ashgate.

Nørgaard, Rikke Wetendorff, Peter Nedergaard og Jens Blom-Hansen (2014). ' Lobbying in the EU Comitology System', Journal of European Integration, Vol. 36, No. 5, 4, pp. 491-507.

Raveaud, Gilles (2007). The European Employment Strategy: Towards More and better Jobs?, Vol. 45, No. 2, pp. 411-434.

Rosamond, Ben (2000). Theories of European Integration. Palgrave  (på semesterhylden).

Rhinard, Mark (2019). ‘The Crisification of Policy-making in the European Union’, JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 57, No. 3, pp. 616-633.

Thompson, Graeme (ed.) (2001). Governing the European Economy. Sage (på semesterhylden).

Udenrigsministeriet (2013). Ny handelspolitisk strategi. Link: http://um.dk/search?q=37)%09Udenrigsministeriet%20(2013).%20Ny%20handelspolitisk%20strategi.&filter=0&lr=lang_da

Vanberg, Viktor (2004). The Freiburg School: Walter Eucken and Ordoliberalism. Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics, No. 04/11.

Ville, Ferdi De og Jan Orbie (2011). The European Union’s Trade Policy Response to the Crisis: Paradigm lost or reinforced? European Integration online Papers, Vol. 15, Article 2.

Wallace, Helen, Mark Pollack og Alasdair R. Young (2015). Policy-Making in the European Union. Oxford University Press (bør anskaffes).

Wagner, Ines (2015). The Political Economy of Borders in a ‘Borderless’ European Labour Market’, JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 53, No. 6, pp. 1370-1385.

Young, Alasdair R. (2017). ’European trade policy in interesting times’, JCMS: Journal of European Integration, Vol. 39, No. 7, pp. 909-923.

Det anbefales, at man har en BA i et samfundsvidenskabeligt fag. BA-studerende slutningen af BA-studiet kan dog også deltage.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portefølje
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28