Lobbyisme før og nu – et kig ind i en mørk side af politik som altid har eksisteret

Kursusindhold

Lobbyisme er en naturlig og integreret del af dansk politik og har altid været det. Der har altid været eksterne interessenter som har ønsket at påvirke de igangværende politiske beslutningsprocesser. Historisk har den eksterne påvirkning primært fundet sted fra magtfulde enkeltpersoner med centrale kontakter og stor direkte indflydelse og senere igen fra de store organisationer gennem trepartsforhandlinger, pladser i faste partsudvalg og svar på traditionelle høringsprocesser.

Over de senere år har lobbyismen herhjemme ændret karakter i retning af en langt mere fragmenteret og langt mere professionaliseret påvirkningsindsats. Ud over de traditionelle aktører, hvis rolle i dag er relativt svækket, er der i dag et væld af mere eller mindre professionelle lobbyister som mod betaling arbejder for alt og alle.

I dette valgfag kommer vi et spadestik dybere i en del af politik, som er omgærdet af mange myter og ikke mindst mange fordomme. Vi gennemgår den historiske udvikling herhjemme og i udlandet. Graver os ned i forskningen på området og får sidst men ikke mindst en introduktion til, hvordan lobbyisme – eller politisk interessevaretagelse som det ofte kaldes - foregår i praksis. Undervejs får vi besøg af gæster fra Christiansborg som kan fortælle om, hvordan det er at blive lobbyeret nu i forhold til tidligere.

Underviser på valgfaget er den selvstændige lobbyist, Benny Damsgaard, som har han en lang karriere i omkring toppolitik bag sig. Han startede som formand for en politisk ungdomsorganisation og har efterfølgende blandt andet arbejdet som toprådgiver i Dansk Industri og i flere perioder på Christiansborg, senest som kommunikationschef for Det Konservative Folkeparti. I dag er han – udover at være selvstændig lobbyist – foredragsholder og fast politisk kommentator på Altinget og på TV2 og DR.

Engelsk titel

Lobbyism Before and Now - a Look into a Dark Side of Politics that has Always Existed

Uddannelse

Bachelor: 7,5 ECTS

Kandidat: 7,5 ECTS

Bemærk: Det er kun muligt at følge ét kursus med 3-dags bunden skriftlig hjemmeopgave som eksamensform, da eksamensperioden er sammenfaldende.

Målbeskrivelse

Viden:

 • At kunne beskrive den historiske udvikling inden for organiseret påvirkning og interessevaretagelse i Danmark og internationalt samt de videnskabeligt udviklede forklarende teorier og modeller
 • At kunne reflektere over de demokratiske dilemmaer som er ved organiseret interessevaretagelse, hvor opdragsgivere betaler eksperter for at få deres synspunkter ekstraordinært fremmet i den demokratiske beslutningsproces.

 

Færdigheder:

 • At kunne bruge faktuel historisk viden samt de gennemgåede teorier og modeller til at beskrive og vurdere forskellige former for organiserede påvirkningsindsatser fra privatpersoner, organisationer og virksomheder
 • Ud fra cases at kunne sammenligne og diskutere forklaringsmæssige styrker og svagheder ved de gennemgående teorier og modeller
 • At kunne fremlægge og diskutere konkrete cases og sætte dem i forhold til de gennemgåede teorier og modeller.

 

Kompetencer:

 • At kunne bruge historisk viden og de gennemgående teorier og modeller til at analysere nye organiserede påvirkningsindsatser fra privatpersoner, organisationer og virksomheder
 • At kunne samarbejde med andre studerende om at udvikle og effektuere empiriske undersøgelser af organiserede påvirkningsindsatser.
 • At kunne tage ansvar for at deltage aktivt i undervisnings diskussion og cases.

Forelæsninger suppleret med eksterne gæster

Vil tage udgangspunkt i nedenstående. Vil blive revideret en anelse.

Bøger:

Lobbyistens lommebog - Politikere under pres

Susanne Hegelund og Peter Mose

Gyldendal

Lokal lobbyisme – få indflydelse i kommunen

Marie Scott Poulsen, Maria Steno.

2. udgave DJØF’s forlag

De som meget har - store danske virksomheder som politiske aktører

Peter Munk Christiansen, Asbjørn Sonne Nørgaard i

Magtudredningen 2003

Organisationer i politik

Anne Skorkjær Binderkrantz, Peter Munk Christiansen og Helene Helboe Pedersen

Hans Reitzels Forlag, 2014

Lobbying in Europe – Public Affairs and the Lobbying industry in 28 EU Countries

Alberto Bitonti, Phil Harris

Palgrave Macmillan UK, 2017

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137552556

Artikler:

PR, Lobbyism and Democracy: Mapping the revolving door in Denmark from 1981 to 2015

Mark Ørsten, Ida Willig, Leif Hemming Pedersen, 2017

https://forskning.ruc.dk/en/publications/pr-lobbyism-and-democracy-mapping-the-revolving-door-in-denmark-f

Lobbying Across Arenas. Interest Group Involvement in the Legislative Process in Denmark

Helene Helboe Pedersen, Peter Munk Christiansen, Anne Skorkjær Binderkrantz i

”Legislative Studies Quarterly”, 2014, Side 199-225

Interest group framing in Denmark and the UK: membership representation or public appeal?

Anne Skorkjær Binderkrantz, 2019

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2019.1599041

Forvaltningens samspil med interesseorganisationerne

Peter Munk Christiansen, Anne Skovkjær Binderkrantz i

”Offentlig forvaltning - et politologisk perspektiv”

Hans Reitzels Forlag, 2019, Side 393-422

The Usual Suspects: Interest Group Dynamics and Representation in Denmark

Peter Munk Christiansen i

”The Scale of Interest Organization in Democratic Politics. Data and Research Methods”

Palgrave Macmillan, 2012, Side 161-179

Skal lobbyismen i Danmark reguleres?

Peter Munk Christiansen i ”Perspektiver på politik: Bidrag til samfundsdebatten”

Systime Academic, 2009, Side 217-224

Is politics under increasing corporate sway? A longitudinal study on the drivers of corporate access

Ellis Alzenberg, Marcel Hanegraaff, 2019

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2019.1603849

The Anxiety of Influence: The Evolving Regulation of Lobbying

Richard Briffault i

Election Law Journal: Rules, Politics and Policy, Volume 13, issue 1, March 2014

The Activity of Commercial Lobbies in the Israeli Knesset During 2015–2018: Undermining or Realising the Democratic Foundations?

Erez Cohen, 2019

https://academic.oup.com/pa/advance-article-abstract/doi/10.1093/pa/gsz016/5480407

Lobbyism in the EU Comitology System

Rikke Wetendorff Nørgaard, Peter Nedergaard, Jens Blom-Hansen, 2018

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98800-9_11

Supplerende litteratur:

The Washington Lobbyist

Lester Milbrath

Rand, McNally & Company, 1963

Lester Milbrath’s The Washington Lobbyists, 50 Years On: An Enduring Legacy

Conor McGrath i

Political Studies Review, August 8, 2017; pp. 184–191

The Influence Game: 50 insider tactics from the Washington, D.C. lobbying world that will get you to yes

Stephanie Vance 

Wiley, Hoboken, NJ

Political Equality, An Essay in Democratic Theory

Beitz, Charles R.

New Jersey: Princeton University Press, 1989

Ingen specifikke kompetencer udover en interesse i dansk politik.

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
3-dages bunden skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28