Global ulighed i sociologisk perspektiv

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at præsentere teori og empiri om social ulighed i et globalt perspektiv. Er den globale ulighed vokset de seneste 20 år eller er den blevet mindre? Skaber globalisering mere eller mindre global ulighed? Er det færre og færre personer som ejer mere og mere af den globale rigdom? Det er nogle af de spørgsmål som rejses på kurset og som analyseres med udgangspunkt i forskellige teorier om hvad der skaber forskelle i ’rigdom’ mellem individer og mellem forskellige regioner i verden (fx Nord/Syd, Asien/Afrika/Europa) og hvad der skaber forskelle inden for regionerne. Centrale emner er ulighed i forhold til etnicitet, køn, eliter, magt, sundhed, social mobilitet, attraktive ressourcer (økonomi), religion og lignende. Der bruges forskellige sociologiske og samfundsvidenskabelige teorier om ulighed. 

Engelsk titel

Global inequality in sociological perspective

Uddannelse

Fagpakke

Velfærd, ulighed og mobilitet

 

 

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Viden:
De studerende forventes at opnå viden om en bred række af sociologiske teorier om ulighed. Samtidigt forventes de at kunne redegøre for empiriske karakteristika vedrørende om ulighedsmønstre i globalt perspektiv.

Færdighed:
Den studerende forventes at opnå færdigheder der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for ulighedsområdet.

Kompetence:
Der forventes at den studerende opnår kompetencer i at kunne kombinere anvendelse af teorier om ulighed på et empirisk felt. Den studerende vil i den sammenhæng kunne redegøre for hvilke fordele og ulemper der er mellem anvendelse af forskellige teorier på forskelligt empirisk materiale.

Forelæsninger

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback ifm porteføljeopgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller gruppe (max 4 studerende).

Ved porteføljeopgave forstås en opgave bestående af et antal mindre opgaver, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Opgaverne kan udarbejdes løbende, mens undervisningen i faget finder sted. Samtlige porteføljeopgaver afleveres samlet til bedømmelse ved kursets afslutning.

De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Øvelser
 • 10
 • Eksamensforberedelse
 • 50
 • Eksamen
 • 28
 • Total
 • 206