Strategisk Faglig Formidling

Kursusindhold

Formidling er en højt skattet kompetence på det danske arbejdsmarked. 96 % af arbejdsgiverne siger, at gode kommunikationsevner er ”vigtige” eller ”meget vigtige,” når de skal ansætte nye medarbejdere. Man skal lede længe for at finde et akademisk jobopslag, der ikke efterspørger ”gode formidlingsevner”.

 

God formidling har eksisteret så længe som mennesket. Det grundlæggende håndværk er det samme.

Samtidig er konteksten for kommunikationen i dag vigtigere end nogensinde. Nye medier og medielogikker spiller en enorm rolle for, hvordan vi kommunikerer, til hvem og hvorfor.

 

Kursets formål er at klæde dig på til de kommunikative udfordringer, du med sikkerhed kommer til at stå overfor i dit arbejdsliv. Vi kommer rundt om det meste; fra bred formidling af kompliceret faglig viden til noget så – tilsyneladende - simpelt som at skrive en mail.

 

Kurset vil som indledning se nærmere på mediernes rolle i samspillet med det politiske system i særdeleshed og samfundet i almindelighed. Vi skal se på, hvad mediernes logik betyder, når man som akademisk uddannet er ansat i en virksomhed eller i en politisk styret offentlig organisation.

 

Videre skal vi arbejde med:

 • Nyhedskriterier og hvad der gør en god historie
 • Målgruppeforståelse
 • Vinkling af et specifikt emne
 • Forskellige skrivegenrer og –formater
 • Kommunikationsstrategier
 • Disposition af en tekst
 • Sproget som materiale

 

Frem for alt skal vi arbejde ved at lave praktiske øvelser, skrive en masse tekster og give hinanden feedback, både online og i plenum.

Engelsk titel

Strategic Communication

Uddannelse

Valgfag
 

Fagpakke KA (2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet
Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv

 

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

- Redegøre for nyhedskriterier, sproglige værktøjer og disposition af en tekst

- Diskutere hvad der gør en god tekst, herunder sprogets og kontekstens betydning

- Forholde sig kritisk til mediernes rolle og kommunikationens betydning i det moderne samfund, herunder i forhold til det politiske system

 

Færdigheder

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

- strukturere og skrive tekster med udgangspunkt i nyhedskriterier og værktøjer til godt sprog og god disposition

- analysere målgrupper i relation til formidling og tilpasse den strategiske formidling på baggrund heraf, inklusive forskellige genrer og formater

- Vurdere og selvstændigt diskutere kvaliteten af egne og andres tekster og formidling

 

Kompetencer

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

- Selvstændigt planlægge, udarbejde og gennemføre strategiske formidlings-indsatser i forskellige faglige/professionelle kontekster

!! BEMÆRK !!

Al undervisningen vil i efteråret 2020 som udgangspunkt være med fysisk tilstedeværelse. På grund af covid19 situationen vil al undervisningen dog også kunne følges online af studerende, der ikke kan deltage i undervisningen fysisk pga. deres forøgede risiko for covid19.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.

-

Forelæsninger og øvelser kombineret med peer-feedback og fælles gennemgang af de studerendes egne tekster.

Udvalgte kapitler fra:

Steven Pinker: The Sense of Style (2015)

Stig Hjarvard: Medialisering (2016)

Kresten Bjerg: Skriveguiden til offentlige virksomheder (2014)

Dertil kompendie med blandede tekster såvel som eksemplariske tekster (online)

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse.
For at leve op til kravet om "aktiv deltagelse" skal den studerende give peer-feedback på de skriftlige opgaver, der bliver stillet i løbet af kurset. Peer-feedback vil foregå online og skriftligt.
Derudover skal den studerende ved kursets afslutning aflevere en samlet skriftlig refleksion over den feedback, den studerende har både givet og modtaget i løbet af kurset. Herudover forventes mødepligt der kan retfærdiggøre, at man har været aktivt deltagende kurset igennem (her regnes med minimum 85 %).
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 178
 • Total
 • 206