Psykiatri

Kursusindhold

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik.

Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk
sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.

Engelsk titel

Psychiatry

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere grundlæggende viden om den psykiatriske arbejdsmåde, herunder psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik.
 • have indsigt i empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.
 • have kendskab til psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens.
   

Færdigheder

 • kunne identificere, beskrive og analysere centrale elementer ved psykiatriens diagnostik og behandling.
   

Kompetencer

 • være i stand til at erkende den syge tilstand fra den normale.
 • være i stand til at anvende udredning, diagnostik og behandling af psykiske lidelser (ofte i samarbejde med læge) med henblik på et fremtidige arbejde som psykolog.
 • at vide, hvornår der påkræves en henvisning til eller/og et samarbejde med en psykiater

Undervisningen består af forelæsninger.
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.

Det anbefales, men kræves ikke, at Klinisk psykologi følges samtidig med eller er bestået forud for Psykiatri.

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.På grund af Covid-19 situationen er eksamensformen ved sommereksamen 2021 midlertidigt ændret til:
En online skriftlig hjemmeprøve, 5 timer, via Digital Eksamen, alle skriftlige hjælpemidler tilladt.
Eksamen er fortsat individuel, og der må ikke kommunikeres med andre om eksamensopgaven eller løsning af opgaven under nogen omstændigheder.

Dette gælder for ekstraordinær eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28