Forskningspraktik - Det Fragmentariske Institut for Komparative Tidslinjer (FIKT)

Kursusindhold

FIKT/FICT er et tankekollektiv, der udspringer fra Osaka Universitets humanvidenskabelige forskningsgruppe og som i samarbejde med Chicago Universitet arbejder på et virtuelt projekt og udstilling i perioden november 2020 til slut-februar 2021 (https://fict.site/). Projektet stiller følgende spørgsmål: hvilke alternative tidslinjer kan vi forestille os ville være indtruffet i fraværet af europæisk kolonialisme? Tanken er, at forskere og studerende samarbejder om at fremskrive disse alternative tidslinjer.

 

Vi – Stine Krøijer, IA og Anders Blok, SI – ønsker med dette kursus at forme en SAMF-gruppe af KA-studerende, som sammen med os undersøger dette spørgsmål i en dansk kontekst og dermed bidrager til den virtuelle udstilling i Osaka. Mere specifikt ønsker vi at stille følgende spørgsmål: hvordan ville det danske landskab og den danske natur have set ud i fraværet af europæisk kolonialisme? Dette som en måde at oversætte vores egen forskningsinteresse ind i FIKT/FICT, og dermed omdanne SAMF-gruppen til et udtryk for undervisningsbaseret forskning, baseret på fælles dialog-baserede læsninger.

 

Herfra er det tanken, at forløbets nærmere indhold formes i dialogen mellem forskere og studerende i gruppen. Det er sandsynligt, at vi vil læse litteratur om kolonialisme og post-kolonialisme, både af mere teoretisk og mere empirisk art, og både på et globalt niveau og i en dansk kontekst. Det er også sandsynligt, at vi vil læse og omsætte litteratur om forholdet mellem sociokulturel forskning og spekulativ fiktion.

 

Konkret for opgaven på denne forskningspraktik gælder, at den vil blive koordineret i henhold til det fælles FIKT-projekt og med henblik på at levere ind til det internationale udstillingsprojekt i Osaka. Den nærmere indløsning heraf afklares i fællesskab mellem undervisere og studerende gennem forløbet.

Engelsk titel

Research Internship - The Fragmentary Institute for Comparative Timelines (FICT)

Uddannelse

Kurset kan ikke søges via kursustilmeldingen på KUnet.

Motiveret ansøgning (halv side) sendes til Stine Krøijer, og Anders Blok

Forskningspraktik med særlig ansøgningsfrist: 1/12 2020

 

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Færdigheder:

Efter endt kursus forventes den studerende at

 • Have redskaber til at analysere historiske udviklingsforløb på både mikro- og makroniveau.
 • Besidde analytiske redskaber til at tænke kontrafaktisk og spekulativt over samfunds- og kulturforhold.

 

Viden:

Efter endt kursus forventes den studerende at

 • Kende betydninger og implikationer af historiske koloniale formationer, såvel globalt som i Danmark.
 • Have viden om det danske landskabs udvikling i historisk perspektiv.

 

Kompetencer:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

 • Opdyrke en selvstændig undren og indløse den via kollektiv, spekulativ undersøgelse.
 • Oversætte akademisk viden til en kreativ form, der egner sig til at blive udstillet.

Fælles sessioner med vejledning, feedback og diskussioner, baseret på fælles læsninger.

Upload in Absalon

 

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende, gennem dialog.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig individuel opgave - maximalt 5 normalsider
Bestået/ikke bestået
Intern bedømmelse
Krav til den konkrete opgaves længde fastsættes af underviser.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

se læringsmål

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 67
 • Projektarbejde
 • 100
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 207