Danmark i antropologisk perspektiv

Kursusindhold

Formålet med dette kursus er at give de studerende en introduktion til ”Danmark” som genstand, lokalitet og kontekst for etnografisk undersøgelse, antropologisk analyse og politisk intervention. Kurset er opbygget i to dele. I kurserts første del skitseres den overordnede historiske og politisk-økonomisk ramme, herunder Danmarks koloniale fortid og fremkomsten af nationalstaten i det nitteende samt velfærdsstaten i det tyvende århundrede. Med udgangspunkt i denne kontekst zoomes der i kursets anden del ind på en række udvalgte temaer for antropologisk forskning i og om Danmark. I såvel kursets første som anden del vil der blive fokuseret på komparative aspekter og potentialer i forhold til andre antropologiske regioner og temaer, ligesom de enkelte teksters metodiske og teoretiske tilgange vil blive gjort til genstand for kritisk refleksion.

Engelsk titel

Denmark in anthropological perspective

Uddannelse

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Viden:                 

 • have viden om centrale problemstillinger og emner i relation til dansk samfund og kultur, herunder deres historiske baggrund, deres nutidige etnografiske form og politiske og økonomiske betydning
 • have et generelt overblik over forskellige analytiske tilgange til antropologiske studier af Danmark

   

Færdigheder:     

 •  kunne praktisere ”strategiske fremmedgørelse” i forhold til dansk etnografisk materiale
 •  kunne identificere forskellige former og skalaer for antropologiske sammenligninger

   

Kompetencer:    

 • kunne kontektstualisere antropologiske problemer fra Danmark såvel historisk som tværkulturelt

Forelæsninger og holdundervisning.

/

Al undervisningen vil i efteråret 2020 som udgangspunkt være med fysisk tilstedeværelse. På grund af covid19 situationen vil al undervisningen dog også kunne følges online af studerende, der ikke kan deltage i undervisningen fysisk pga. deres forøgede risiko for covid19.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.

650 sider obligatorisk + 150 sider selvvalgt litteratur.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Længde: 21.600 – 26.400 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmål.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 22
 • Holdundervisning
 • 22
 • Total
 • 44