Antropologi som profession

Kursusindhold

Kurset Antropologi som profession er planlagt som en introduktion til professionsbegrebet og til den viden, færdigheder og kompetencer som antropologistuderende tilegner sig i løbet af studiet. Det sker i dels i lyset af kendskab til antropologforeningernes etiske kodex og casestudies, dels i lyset af de erfaringer, som antropologer gør sig i løbet af deres arbejdsliv. Kurset omfatter desuden en række mere tekniske færdigheder, som udgør et væsentligt grundlag for projektarbejde på universitetet ogi arbejdslivet efter studiet, derunder projektstyring, grundlæggende it-redskaber, litteratursøgning, notatteknik, mundtlig fremstilling og akademisk skrivning.

Engelsk titel

Anthropology as a Profession

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i antropologi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • have kendskab til centrale professionsbegreber og antropologernes arbejdsmarked
 • have viden om de centrale elementer i projekter og projektstyring
 • have kendskab til forskningsetisk praksis

 

Færdigheder

 • have grundlæggende færdigheder i projektstyring
 • have grundlæggende færdigheder i samarbejde

   

Kompetencer

 • kunne vurdere hvordan antropologisk viden og færdigheder kan anvendes i forskellige samfundsmæssige sammenhænge

Forelæsninger, gæsteforelæsninger og gruppearbejde.

/

På grund af covid19 situationen er undervisningen i efteråret 2020 midlertidig ændret således:
• Forelæsninger er med fysisk tilstedeværelse for 2 hold, mens 1 hold er fysisk tilstede i et seperat lokale og følger undervisningen online. Dette skyldes, at holdundervisningen, hvor der er fysisk tilstedeværelse, er umiddelbart efter forelæsningen. De studerende skal derfor være på campus for at kunne nå at komme til holdundervisning til tiden.
• Holdundervisning er med fysisk tilstedeværelse.
• Både forelæsninger og holdundervisning vil også kunne følges online.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
Eksamengruppe på maks. 5 studerende.
Længde: 10.800-13.200 anslag for individuel eksamen, plus 1.800-2.200 anslag pr. ekstra studerende i gruppen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse for kursus.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Total
 • 24