Seminar: Den sociale kontrakt og pensionen

Kursusindhold

I denne folketingssamling er pensionsreformerne for alvor kommet på dagsorden.

Velfærdsreformen 2006 skabte holdbarhed i dansk økonomi. Men nu presses der på med differentieret folkepension og pensionsreformer er lige kommet på folketingets dagsorden. Der er frygt for, at denne generation sender en regning til den næste.

Vi kan lige nå at analysere forslagene igennem i forhold til den sociale Kontrakt mellem generationerne i Danmark. Forslag til emner kan være:

Emner:

 • Fra seniorførtidspension til seniorpension
 • Pensionsreform I – Analyser holdbarheden i forskellige scenarier for lempelser i folkepensionsalderen fra 2040
 • Samspilsproblemet ønskes analyseret 2019 og fremefter
 • Analyser fordele og ulemper ved en differentieret folkepension
 • Analyser restgruppen og mulige løsninger
 • Giv en komparativ analyse mellem det danske pensionssystem og det svenske
 • Som emne 6 – men med Holland
 • Som emne 6 – men med Singapore
 • Analyser pensionsøkonomien i nuværende kontra fremtidige pensioner
 • Analyser forskellige vækst og realrente regimers effekt på pension
 • Med udgangspunkt i Mercer Rating – analyser landenes økonomiske effekt på sustainability
 • Seniorpolitikkens effekt på holdbarheden i dansk økonomi
Engelsk titel

Seminar: The Social Contract and Pension

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne opfylde de beskrevne læringsmål i kandidatstudieordningen.

AI løbet af seminaret øves den studerende i selvstændigt at:
- identificere og afklare en problemstilling,
- udsøge og udvælge relevant litteratur,
- udarbejde en skriftlig akademisk opgave og
- præsentere samt diskutere sin opgave med de andre studerende på seminaret.

Obligatoriske aktiviteter i seminaret:
- Kick-off møde.
- Research og litteratur søgning.
- Skrivning af seminaropgave.
- Præsentation af eget projekt og opgave.
- Opponering på en anden studerendes opgave.
- Aktiv deltagelse i diskussioner på klassen og til præsentationerne.

Formålet med præsentationen er, at den studerende øver sine mundtlige færdigheder, øver at give kontruktiv feedback og selv modtage feedback. Den mundtlige præsentation er ikke en del af eksamen og der gives ikke karakter for den mundtlige præsentation.

Før præsentationerne skal din færdige seminaropgave uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommentere på. Det er vigtigt, at opgaven er så færdig som muligt, da værdien af feedbacken og kommentarerne til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.
Underviseren definerer, hvilke materialer er tilladt til præsentationerne.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller at skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.

Den studerende kan med fordel orientere sig i følgende litteratur:

 • The Social Contract between the generations, Multivers, Bjarne Hastrup
 • Social Welfare, The Danish Model, Multivers, Bjarne Hastrup
 • Mega Trends in Danish and Global welfare, at the dawn of the 21. Century, Multivers, Bjarne Hastrup (udgives på engelsk 2020)
 • Rapport fra regeringens Seniortænketank 2019/2020, Beskæftigelsesministeriet

Ingen egentlige forudsætninger ud over de formelle krav.

BA i Økonomi eller lignende.

Plan:

• Kick-off møde: 10. februar kl. 09.00 i Snorresgade
• Frist for aflevering af commitmentpaper/​projektbeskrivelse: Senest 1. marts eller efter underviserens anvisning
• Frist for upload af seminar opgave i Absalon: Senest en uge før præsentationerne eller efter underviserens anvisning.
• Præsentationer: I perioden 1. maj – 23. maj 2021. Eksakte datoer aftales på Kick-off mødet.

Al information vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Generel information:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er få uger fra kick-off mødet til aflevering af projektbeskrivelsen. Derefter vil der være en længere periode, hvor du skriver på din opgave alene eller med én medstuderende.

Der er ingen egentlig undervisning og den studerende kan ikke forvente vejledning af underviseren. Hvis underviser giver et par undervisningsgange eller giver mulighed for vejledning afklares dette samt forventninger hertil på kickoff-mødet.

Al information vedr. seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes, hvorved det er vigtigt, at du selvstændigt opsøger information i Absalon, så snart du er tilmeldt faget.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Underviseren definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 186
 • Seminar
 • 20
 • Total
 • 206