Økonomiske prognoser i praksis

Kursusindhold

Undervisningen i dette kursus kan være ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information. Eksamensformen, -tidspunktet og -stedet kan også blive ændret grundet COVID-19, og vil blive offentliggjort på denne side under fanen ”Eksamen”.

Kurset fokuserer på udarbejdelse af økonomiske prognoser i praksis og analyser af forskellige politiske indgreb og eksogene stød til dansk økonomi. Baggrunden for prognoserne og analyserne vil være den makroøkonomiske model ADAM. ADAM består af en række estimerede ligninger og er hovedsagligt baseret på tal fra Nationalregnskabet. Første del af kurset vil bestå af en grundig gennemgang af ADAMs delmodeller og egenskaber. I denne del af kurset vil de studerende, i forbindelse med at de lærer modellen, få mulighed for at analysere mange forskellige former for stød til dansk økonomi. Anden del af kurset vil bestå af en gennemgang af, hvordan man på baggrund af ADAM, nye tal fra Nationalregnskabet og diverse nøgletal og indikatorer laver en økonomisk prognose i praksis. Der vil være fokus på, at de studerende selv får praktisk erfaring med at analysere nøgletal og revidere allerede udarbejdede prognoser på baggrund af nye tal.

Engelsk titel

Applied Economic Forecasting

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

De studerende skal lære at foretage analyser og udarbejde økonomiske prognoser i praksis på baggrund af den makroøkonomiske model ADAM.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for den makroøkonomiske model ADAM - både dens teoretiske baggrund og dens egenskaber.
 • Redegøre for Indikatormodeller og faktormodeller til nowcast.
 • Redegøre for og diskuterer udarbejdelse af prognoser på baggrund af makroøkonometriske modeller.
 • Reflektere over og diskutere den aktuelle konjunktursituation.

 

Færdigheder:

 • Opbygge scenarier for dansk økonomi frem i tid under givne forudsætninger.
 • Vurdere økonomiske prognoser foretaget af andre.
 • Mestre systematisk brug af nøgletal og indikatorer som baggrund for det/deprognosens første ikke kendte år.
 • Mestre indarbejdelse af teoretiske ændringer i makroøkonomiske modeller.

 

Kompetencer:

 • Implementere ændring og revision af allerede udarbejdede prognoser på baggrund af ny information.
 • Udarbejde analyser på baggrund af politiske indgreb eller eksogene stød til dansk Økonomi.

 

Forelæsninger giver den teoretiske indsigt for økonomiske fremskrivninger og konsekvensberegninger, mens holdundervisningen sigter mod at sætte de studerende i stand til selv at kunne udarbejde økonomiske fremskrivninger og konsekvensberegninger for dansk økonomi.

Grundbog: Danmarks Statistik, 2012, ADAM - En model af dansk økonomi

Findes på https://dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=17987

Herudover en række kortere forelæsningsnoter og artikler samt nyere konjunkturvurderinger.

Det anbefales, at man har taget kurser svarende til Samfundsbeskrivelse B, Makroøkonomi I og Econometrics II. Den studerende anbefales at have kendskab til konjunkturmodeller med mikroøkonomisk baseret fundament (f. eks. via fagene Makro I) samt kendskab til kointegration og fejlkorrektionsmodeller (f. eks. via faget Econometrics II). Endvidere er generel viden om nationaløkonomiske sammenhænge og overordnet kendskab til dansk økonomi (f. eks. via faget samfundsbeskrivelse B) en fordel.

Derudover bemærkes det, at det er en teknisk forudsætning at have adgang til en bærbar computer til øvelsestimerne, hvorpå Excel (eller lignende program) er installeret og Gekko kan installeres. Internetforbindelse til den bærbare computer vil være en stor fordel. Gekko vil være ganske gratis at downloade og installere for alle, som har lyst til at bruge det. Gekko kører på alle windows-systemer fra XP og opad (også 64-bit). Der er ikke særlige krav til hardware eller lign., men den kører ikke umiddelbart på Mac eller Linux

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1 til 2 gange pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 37 til 50 (minus uge 42).

Skema:
Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. (E for efterår)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E20; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5”
-Tryk: “Se skema”

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timer
individuel tag-hjem-eksamen.

Det er tilladt at arbejde sammen om at udføre den del af besvarelsen, som består af programmeringsarbejdet. Forklaringer og fortolkning med videre skal besvares individuelt uden samarbejde med andre. Man skal i et forord til selve opgaven skrive, hvordan beregningsarbejdet er gennemført og hvem man har arbejdet sammen med.

Reglerne for gruppearbejde og plagiering skal til en hver tid overholdes jf studieordningen og uddannelsessiderne på KUnet.
__
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamen
 • 12
 • Total
 • 206