Stikprøveteori. UDBYDES KUN ONLINE I FORÅRET 2021

Kursusindhold

Det foreløbige program er:

dag 1 - Intro - simpel tilfældig udvælgelse - stratifikation. FORMLER

dag 2 - Efterstratifikation - ANVENDELSER af stratifikation. Proc Surveymeans

dag 3 - Cluster sampling - ettrins og totrins - FORMLER (variansanalyseopspaltning)

dag 4 - Eksempler på sampling i praksis. Clustre, stratifikatíon, vægtning. Proc Surveymeans

dag 5 - Replikations metoder. Moderne stikprøver, som fx Pisa undersøgelserne, stilles til rådighed med replication weights, som uden videre kan bruges af SAS.

dag 6 - Statistisk analyse med stikprøvedata. Proc Surveyfreq, Proc Surveyreg etc. Herunder igen anvendelse af replication weights til vurdering af stikprøveusikkerhed.

Det giver spredt ud over det samlede forløb omkring 3 dage med formler og 3 dage med eksempler og SAS-anvendelser.

Engelsk titel

Sampling Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag fra 3. år.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • have kendskab til formelapparatet omkring beregning af stikprøveusikkerhed herunder også til de matematiske beviser
 • have indsigt i de specielle problemer der opstår når stikprøvedata analyseres med statistiske modeller
 • have kendskab til SAS-procedurerne for statisk analysere af stikprøvedata

 

Færdigheder:

 • Planlægge en stikprøveanalyse
 • Uddrage viden af en stikprøve, fx til at rette eventuelle skævheder
 • Uddrage viden fra en indsamlet stikprøve ved hjælp af statistiske modeller

 

Kompetencer:

 • Forestå alle faser i en stikprøveanalyse; lige fra planlægning af stikprøvedesign over vurdering op opretning af skævheder til den afsluttende statistiske analyse for at uddrage information fra de indsamlede data.

Undervisningsformen udnytter formatet med skemalagt undervisning over seks hele dage. Der anvendes forelæsninger med indbyggede regneøvelser på lommeregner og på egen bærbar PC med SAS. Desuden vil der være både formelbaserede og computerbaserede øvelsesopgaver fra weekend til weekend. Opgaverne gennemgås i undervisningstiden og der er herunder muligheder for feedback. Der må altså påregnes en vis individuel studieaktivitet i perioden mellem weekenderne.

Opdatering 30. nov 2020:
Kurset udbydes udelukkende virtuelt i Foråret 2021. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.
Den skemalagte online undervisning optages i løbet af undervisningen og kan efterfølgende ses i Absalon, hvorved undervisningen kan følges på andre tidspunkter end den skemalagte. Andre supplerende videoer kan løbende ses i Absalon.

Pensum omfatter det meste af Anders Milhøj: "Stikprøveteori for Økonomi og Erhverv" samt stikprøvekapitlerne af den nyeste reviderede udgave af "Statistik med SAS" ved flere forfattere. Begge bøger stilles til rådighed som pdf filer. Den resterende del af kurset, herunder en kort introduktion til SAS, er baseret på noter.

Viden svarende til kurset Økonometri I på Økonomiuddannelsen på Københavns Universitet, som bør tages minimum sideløbende med Stikprøveteori.

For MatØk forudsættes beståede statistikkurser til og med andet år.

For deltagere fra andre uddannelser kræves et grundlæggende statistikkursus, der kan findes på mange universitetsuddannelser.

Kurset afholdes lørdag og søndag over fire weekender, dvs 3 weekender til forelæsninger og én fredag/lørdag til eksamen. Imellem sidste undervisningsweekend og eksamen skrives en opgave der skal afleveres før den mundtlige eksamen.

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tryk på linket under "Se skema"

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Opdatering 30. nov 2020: Kurset udbydes udelukkende virtuelt i Foråret 2021. Den virtuelle undervisningstid kan ses under "Se skema". Underviser kan foretage ændringer, som oplyses i Absalon.

Mundtlig
Kollektiv

 

Feedback gives mundtligt under forelæsningerne ved at gennemgå de øvelsesopgaver, som studerende arbejder selvstændigt med i undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Mundtlig prøve, 20 min
Eksamen består af en individuel skrevet tag-hjem-opgave og en individuel mundtlig eksamen, der bedømmes samlet.

Opdatering 30. nov 2020: Kurset og dermed eksamen udbydes udelukkende virtuelt i Foråret 2021
___
Hjælpemidler

Den skriftlige opgave er med alle hjælpemidler og de studerende må sparre med hinanden om den stillede eksamensopgave. Opgaven skal dog besvares individuelt.

 

Opdatering 30. nov 2020:

Den mundtlige eksamen er uden med hjælpemidler til eksaminationen og uden forberedelsestid.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
___
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

____

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 109,7
 • Eksamen
 • 60,3
 • Total
 • 206,0