Erhvervsret (F)

Kursusindhold

Deltagerne vil blive introduceret til den juridiske metode, retskilderne, deres udvikling og anvendelse, retssystemets opbygning og funktion samt en række retsområder, der har væsentlig betydning i erhvervssammenhæng, herunder Aftale- og kontraktsret, køberet, kreditkøb, internationale køb, køb og salg af fast ejendom og tjenesteydelser. Reglerne om erstatning uden for kontrakt og forsikring samt reglerne om produktansvar. Regler vedrørende lån, kreditgivning og sikkerhedsstillelse for samme i form af pant og kaution. Ansættelsesretlige regler, herunder funktionærretten, Regler vedrørende virksomheders juridiske organisering i form af anparts-eller aktieselskaber, interessentskabet, kommanditselskaber m.m. Reglerne for markedsføring og konkurrenceret samt immaterielretten i form af ophavsret, patentret, varemærkeret m.m., og endelig insolvensret (konkursret).

 

De enkelte områder belyses med udgangspunkt i pensum, ved gennemgang af domme og med konkrete eksempler fra dagligdagen.

 

Faget sigter ikke på at gøre økonomer til jurister, men på at give de studerende kompetencer til at samarbejde med revisorer, jurister og andre, der arbejder med erhvervsretlige problemstillinger.

Engelsk titel

Business Law (F)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi - valgfag.
Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Valgfag på kandidatdelen.

Faget er en del af finansierings linjen på økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Forstå lovtekster og lovenes anvendelse

 • Redegøre for lovgivningens funktion og formål

 • Identificere juridiske problemstillinger

 

Færdigheder:

 • Vurdere i hvilket omfang en problemstilling indeholder juridiske elementer

 • Analysere enkle juridiske problemstillinger

 • Argumentere for valg af løsning på et juridisk problem

 • Præsentere et kvalificeret bud på en juridisk problemløsning.

 

Kompetencer:

 • Tage ansvar for håndtering af juridiske problemstillinger – enten på egen hånd eller ved at kunne vælge rådgivere med rette specialkompetencer til at medvirke.

 • Igangsætte erhvervsinitiativer med basal juridisk afklaring

Forelæsninger.

Pandemi:
I tilfælde af et pandemi udbrud som f.eks Corona kan undervisningen blive helt eller delvist omlagt til online undervisning. Se kursusrummet på Absalon for nærmere information.

Børge Dahl: Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv (nyeste udgave) ISBN-13:9788762904057 ISBN 9788757449068

Faget forudsætter ikke nogen specifikke kompetencer hos de studerende ud over interessen for at sætte sig ind i et fagområde, der ligger uden for studiets kerne.

Lektionsplan:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6 til 20 (uden helligdage).

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2021/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
i universitetets eksamenslokaler.

I tilfælde af at sommerens eksamener er nødt til at afvikles som online eksamener pga. COVID-19, vil eksamensformen være en 3 T hjemmeeksamen med hjælpemidler. Reeksamen vil være det samme som omlagt ordinær, evt. online mundtlig ved få tilmeldinger.
__
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

til den skriftlige eksamen.

 

Vedr hjælpemidler til den mundtlige reeksamen: Se under afsnittet Reeksamen.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen. Faget kan ved stikprøvekontrol udtages til ekstern censur.
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206