Valgfag: Praktisk Teologi: Den politiske prædiken

Kursusindhold

Kurset undersøger prædikenens politiske dimensioner i spændingsfeltet mellem tekst, samfundsmæssig kontekst og tilhørere. Spændingen mellem de tre kan markeres med to prægnante udtalelser om teologers forholden sig til samfundsmæssige begivenheder. På den ene side har vi det ofte citerede udsagn af Karl Barth i kølvandet på Hitlers overtagelse af magten i 1930’ernes Tyskland, hvor Barth udtalte, at vi bør ”bedrive teologi som om intet var hændt”. På den anden side Martin Luther Kings udsagn i forbindelse med Vietnamkrigen i 1967 om at ”There comes a time when silence is betrayal”. Prædikenens politiske dimension bruges som et prisme til at belyse forholdet mellem lov og evangelium, kirke og stat i fire udvalgte perioder og positioner, særligt:

1) Martin Luthers beskrivelser af forholdet mellem forkyndelsens rolle i forhold til den verdslige øvrighed og samfund i forbindelse med Reformationen

2) Karl Barth og Dietrich Bonhoeffers teologi, homiletik og prædikener i forbindelse med 2. Verdenskrig

3) The Civil Rights movement og African-American preaching i kraft af den amerikanske professor i homiletik, Frank Thomas’ beskrivelser og erfaringer med en afrikansk-amerikansk tradition. Frank Thomas deltager som gæsteforelæser den 23. sept. og vi læser hans seneste bog ”How to preach a dangerous sermon”.

4) Endeligt studerer vi nyere danske prædikener i lyset af ovenstående positioner med særligt henblik på deres direkte eller indirekte håndtering af flygtningespørgsmålet.

Engelsk titel

Political Preaching

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAPTVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAKVPT4U

Holdundervisning

Foreløbig litteraturliste:

Barth, Karl, Homiletik: Wesen und Vorbereitung der Predigt 1966 [1933] eller Prædikenens Forberedelse oversat af Regin Prenter 1938.

Barth, Karl & Eduard Thurneysen, Kom, Skaber Aand! Prædikener 1930 [1924].

Barth, Karl Den Gefangenen Befreiung; Predigten aus den Jahren 1954–59 (eller 1959; Deliverance to the Captives),

Bjerg, Svend og Palle H. Steffensen: Politiske prædikener der kunne være holdt og burde holdes, 2013.

Bonhoeffer, Dietrich, Predigten, Auslegungen, Meditationen 1925-1945, 1984 eller The Collected Sermons of Dietrich Bonhoeffer, 2012.

Bonhoeffer, Dietrich, Nachfolge, 1937

Campbell, Charles L. Johan H. Cilliers, Preaching Fools: The Gospel as a Rhetoric of Folly, 2012

Cilliers, Johan “Where have all the prophets gone? Perspectives on political preaching” Stellenbosch Theological Journal 2015 1(2):367-383.

Lausten, Martin Schwarz, Politikere og prædikanter, 2013

Laubscher, M. “’As if nothing had happened?’ Karl Barth and the study of prophetic preaching in South Africa today” in: Acta Theologica 2017

Lorensen, Marlene Ringgaard; Kaufman, Tone Stangeland et al. ”Preaching in times of the European ‘Refugee Crisis’. Scandinavian perspectives” In: International Journal of Homiletics 2017, 1, 2, 74–100.

Thomas, Frank, How to Preach a Dangerous Sermon, 2018

Se studieordningen

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420