Valgfag: Islam og muslimer i Europa: Europas fortid, nutid og fremtid med islam og muslimer (kompakt august 2019)

Kursusindhold

Dette kursus behandler de langvarige og komplekse relationer mellem den islamiske og den europæiske verden, set fra såvel den islamiske verdens perspektiv som fra den europæiske verdens. Kursets grundpræmis er at islam i Europa ikke er et moderne fænomen, men i høj er sammenfaldende med Europas historie og identitet.

Historisk vil kurset give indblik i relationerne mellem den islamiske verden og kristne kirke og kristenhed i det mediterrane rum, i såvel fredelig sameksistens som konflikt (f.eks. handelsrelationer, al-Andalus, korstog, kolonitid og den senmoderne ’migrationstid’).

Kurset vil også kaste lys over Europas videnskabelige og kunstneriske beskæftigelse med islam og den islamiske verden i form af sprog- og religionsstudier (f.eks. de tidligste arabiskstudier og koranoversættelser) og kunstneriske udtryk (litteratur, malerkunst, arkitektur og film), undertiden omtalt som orientalske studier og Orientalisme(kritik).

Endelig vil kurset introducere til den nyere forskning omkring islam og muslimer i det senmoderne Europa, herunder problematisere et ensidigt fokus på den religiøse identitet. Kurset vil veksle mellem læsning af primærlitteratur (f.eks. rejseberetninger), videnskabelig sekundærlitteratur og audio-visuelt materiale.

Engelsk titel

Islam and Muslims in Europe: Europe's past, present, and future with Islam and Muslims

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Sekundærlitteratur

Behrooz, G.-T. 2013. “Westernization”, in Gerhard Bowering et al. (red.), The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought (Princeton: Princeton University Press), 594-595.

Bobzin, Hartmut. 2001. “Pre-1800 Preoccupations of Qurʾānic Studies”, Encyclopaedia of the Qurʾān.

Dijkstra, Veerle. 2019. “ Fantastic or just Plastic? A Critical Reading of an ‘Empowered’ Muslim Doll in American Society”, Religious Matters in an Entangled World, 19. maj.

Fox, J. 2001. “Religion as an Overlooked Element in International Relations.” International Studies Review 3/2, 53–73.

Goddard, Hugh. 2011. ”Kap. 3. Den første periode med kristen-muslimsk samspil (-cirka 830)”, Den Sande tro. Kristne og muslimer mellem konfrontation of sameksistens, 67-9.

Goddard, Hugh. 2011. ”Kap. 5. Middelalderen II: Konfrontation eller samspil i vest”, Den Sande tro. Kristne og muslimer mellem konfrontation of sameksistens, 137-183.

Goddard, Hugh. 2011. ”Kap. 6. Den skiftende magtbalance: mission og imperialisme”, Den Sande tro. Kristne og muslimer mellem konfrontation of sameksistens, 184-235.

Goffman, Daniel. 2002. The Ottoman Empire and Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Hoffmann, Thomas. 2017. “Of sameness, with difference. On the Stereotypes of Muslims in the Christian Middle”, in Kurt Villads, Carsten Selch Jensen, Janus Møller Jensen Selch (red.), Fighting for the Faith – the many crusades.

Hoffmann, Thomas. 2017. “‛Sæt denne bog fri!’” Om Luther, Tyrken og kampen for Koranen”, Forum for Bibelsk Eksegese 20, 226-245.

Jung, Dietrich. 2009. “Edward Said, Michel Foucault og det essentialistiske islambillede”, Dansk Sociologi 20/3, 33-50

Loop, Jan. 2018. “Introduction: The Qurʾān in Europe – The European Qurʾān”, Journal of Qur’anic Studies, 1-20.

Mamdani, Mahmood. 2004. Good Muslim, bad Muslim, America, the Cold War, and the roots of terror (New York: Three Leaves Press).

Roy, Olivier. 2016. “De radikale er blevet islamiseret”, Information 16. jan., 8-9

Schöller, Marco. 2001. “Post-Enlightenment Academic Study of the Qurʾān”, Encyclopaedia of the Qurʾān.

Simonsen, Jørgen Bæk. 2012. “Denmark, Islam and Muslims: Socioeconomic Dynamics and the Art of Becoming”, in Jørgen S. Nielsen (red.), Islam in Denmark: The Challenge of Diversity, Lanham: Lexington Books, 13-29

Skovgaard-Petersen, Jakob. 2018. “The King, the Boy, the Monk and the Magician: Jihadi Ideological Entrepreneurship between the UK and Denmark”, in E.V. Vinding (red.) Exploring the Multitude of Muslims in Europe (Leiden: Brill), 128-140.

Smith, Charles D. 1996. Palestine and the Arab-Israeli Conflict, 3rd edition. New York: St. Martin’s Press. Kap. 3, 18-67.

 

Primærlitteratur

K 3

John of Damascus “The Heresy of the Ishmaelites”

Sykes–Picot aftalen (1916)

Balfour deklarationen (1917)

Sayyid Qutb, Milesstones.

Edward Said, “Introduction” (Orientalism).

Se studieordningen

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420