KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: I kødet på kroppen i Det Gamle Testamente

Kursusindhold

Det vrimler med kroppe i Det Gamle Testamente. De gammeltestamentlige forfattere må siges at være ret kropsfikserede. De er ofte dybt interesserede i hvordan kroppen tager sig ud; i hvordan den er indrettet, og ikke mindst i hvad den kan bruges til.

På kurset tager vi et grundigt kig på kroppen, således som denne skildres i Det Gamle Testamente. Det sker med udgangspunkt i nogle af de mest velkendte tekster: Vi skal se nærmere på, hvad Abraham gør med sin krop, og hvad Moses og profeterne gør med deres kroppe. Vi går på opdagelse i Moselovens skildringer af mænds og kvinders kroppe, og hvad de må og absolut ikke må gøre med dem, ligesom vi skal undersøge, hvordan salmisten og profeten Ezekiel på hver deres måde gør god brug af kroppen i deres poetiske udtryksformer. Sidst men ikke mindst skal vi overveje, om Gud overhovedet kan siges at have en krop. Alt dette vil vi beskæftige os med, når vi går i kødet på kroppen i Det Gamle Testamente.

 

Engelsk titel

Old Testament in the flesh: The Body in the Old Testament

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Holdundervisning

Foreløbig kursuslitteratur (i udvalg):

Howard Eilberg-Schwartz, God’s Phallus and Other Problems for Men and Masculinity. Boston: Beacon Press, 1994.

Dorothea Erbele-Küster, Body, Language and Gender in Leviticus 12 and 15. New York, NY og London: Bloomsbury T&T Clark, 2017 (onlineadgang via KB)

S. Tamar Kamionkowski og Wonil Kim (red.), Bodies, Embodiment and Theology of the Hebrew Bible. New York, NY og London: Bloomsbury T&T Clark, 2010 (onlineadgang via KB)

J. E. Taylor (red.), The Body in Biblical, Christian and Jewish Texts. London: Bloomsbury, 2014 (uddrag uploades til absalon).

J. Gordon McConville, Being Human in God’s World. An Old Testament Theology of Humanity. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2016.

Stephen Moore, God’s Gym. Divine Male Bodies in the Bible. New York, NY: Routledge, 1996.

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 120
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 244
  • Total
  • 420