AFLYST Valgfag: Kirkehistorie: ’Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes’? Lutherreception i det 20. århundrede

Kursusindhold

’Skal den lutherske reformation virkelig fortsættes’?

Sådan skrev Grundtvig i 1830, da han tænkte over bibel, kirke, bekendelse og Luther. Luther har spillet en afgørende rolle for både den danske og den tyske teologiske tradition lige siden reformationen. På valgfagskurset vil vi fortrinsvis studere Lutherreceptionen i tysk og dansk teologi i det 20. århundrede. Efter introduktion til det 19. århundredes lutherske teologi (Schleiermacher, Ritschl, Kierkegaard og Grundtvig i form af oversigtlitteratur) vil fokus være på Lutherrenæssancen og den dialektiske teologi. Vi skal læse forfattere som Rudolf Hermann, Hans Joachim Iwand, Gerhard Ebeling og Eberhard Jüngel for den tyske teologis vedkommende, og Gustav Brøndsted, N.O. Jensen, Regin Prenter og K.E. Løgstrup fra Danmark.  Centralt står antropologiske forestillinger om synd, tro, retfærdighed, frihed og gerninger, og temaer som korsteologi, sprogforståelse og kirkebegreb.  Ved siden af introduktioner til de enkelte forfattere vil vi læse historisk sekundærlitteratur om dansk og tysk mellem- og efterkrigstid. Udfordringerne fra 1. og 2. verdenskrig satte præg på alle de nævnte teologer og deres syn på og brug af Luthers tænkning om det kristne liv.

 

 

 

Engelsk titel

’Must the lutheran reformation really be continued’?

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Se studieordningen

Kurset er fokuseret på nærlæsning af kilder med udblik til kirkehistorisk kontekst, teologiske positioner og fromhedsstrømninger. Kurset udbydes i tilknytning til den forskning, der foregår ved Centre for Privacy Studies, og for studerende, der har interesse i det, vil det være muligt at knytte arbejdet på kurset til Centerets aktiviteter i form af seminardeltagelse o.l.

En vigtig grundbog vil være ’Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000’, red. Niels Henrik Gregersen, Anis 2012. Øvrige litteratur kommer senere.

Se studieordningen

Kurset kræver, at man kan orientere sig i tyske tekster.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420