Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Dødehavsrullerne – identitet, antropologi og kosmologi i Qumran

Kursusindhold

Kurset fokuserer på tekster fra ”det 20. århundredes største håndskriftfund” – Dødehavsrullerne fra Qumran, og særligt på sociale funktioner, der kommer til udtryk i teksterne. Vi vil se på, hvilken identitetsdannelse der finder sted, og hvilke strategier og virkemidler teksterne gør brug af. Qumran-teksterne synes at have tilhørt en særlig retning – en ”sekt” – inden for jødedommen: teksterne afspejler et sekterisk samfunds selvforståelse og hvorledes organisationen er indrettet. De gør i stor stil kreativ brug af gammeltestamentlige tekster og motiver men lægger samtidig en ny forståelse ned over det kendte stof. Vi vil på kurset arbejde med strategien bag og betydningen af denne bevidste transformation af ældre tekster. Endvidere vil vi overveje, hvordan Qumran-teksterne opbygger identitet ved brug af antropologiske og kosmologiske forestillinger. Hvordan fungerer fx apokalyptiske, dualistiske motiver som strategi i teksterne? Kurset inddrager den nyere forskning i Qumran-teksterne, hvor sociologiske og religionsvidenskabelige modeller spiller en stigende rolle i forståelsen af teksternes funktion. Vi skal blandet andet læse den centrale Qumran-tekst Sekthåndbogen (1QS) i tosproget udgave (hebraisk og engelsk, 1QS findes også i dansk oversættelse) og en række uddrag af andre relevante tekster. I kursets faglitteratur indgår oversigtsværker og nyere forskningsbidrag med fokus på temaet.

Engelsk titel

The Dead Sea Scrolls – Identity, Anthropology, and Cosmology at Qumran

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAGTVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAVFGT2U

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er grundlæggende, hhv. specialiseret viden om Qumran-teksternes indhold og funktion og færdigheder i selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til emnet, og i klar problembevidst formidling af den opnåede indsigt (Jf. BA-studieordningen § 2.5 og KAN-studieordningen § 2.5)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, fælles læsning af tekster, forelæsning, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige opgaver (herunder individuel og kollektiv feedback).

Foreløbig kursuslitteratur:

John J. Collins og Timothy H. Lim, The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls. Oxford: OUP 2010. S. 1-18, 151-231, 303-336, 403-432, 683-708. Online-adgang via KB. Indeholder en generel introduktion til Qumran og Dødehavsrullerne og en række artikler om specifikke emner.

Carol Newsom, The Self as Symbolic Space: Constructing Identity and Community at Qumran. Studies on the Texts of the Desert of Judah 52. Atlanta: Society of Biblical Literature 2004. En banebydende studie i, hvad centrale Qumran-tekster (Sekthåndbogen (1QS) og Takkesalmerne (Hodayot, 1QH)) ”gør” i retning af identitetskonstruktion.

Bodil Ejrnæs (red.), Dødehavsrullerne. Indhold, historie og betydning. København: Anis 2009. S. 87-158, 161-220, 243-292. Introduktion til Qumran med bidrag om diverse emner, skrevet af nordiske forskere.

Sekthåndbogen (1QS) i dansk oversættelse findes i: Bodil Ejrnæs m.fl. (red.), Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne, 2. udg. København: Anis 2003, 67-96.

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420