BA-3. semester: Etik og Religionsfilosofi 2 - Hold A, B

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til etiske og religionsfilosofiske grundproblemer og til fagets arbejdsformer. Etikken har som opgave at eftertænke nutidens moralske handlingsorientering og praksis i såvel teologisk som filosofisk perspektiv. Denne eftertænkning omfatter både principiel etik, der omhandler etikkens grundlag og grænser, og konkrete etiske problemer i forbindelse med f.eks. politik, økonomi, økologi og bioteknologi. Religionsfilosofien har som opgave at eftertænke den virkelighedstolkning, som kommer til udtryk i kristendommen og mere generelt i religionerne. Centrale temaer er religionsbegrebet, gudsbegrebet, forholdet mellem tro og viden, det ondes problem samt spørgsmålet om religionens gyldighed og sandhed.

”Teksterne til ER 1 og ER 2 er samlet i ét kompendium”.

Engelsk titel

Ethics and Philosophy of Religion 2

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer.
 • Evne til fortolkning af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske positioner samt diskussion af deres relevans og konsekvenser for teologien, den enkelte og samfundet.
 • Evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger.

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
30 min. forberedelse med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 94
 • Total
 • 210