Valgfag: Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter læst i dag (online undervisning - kompakt maj-juni 2020)

Kursusindhold

NB: Online kursus maj-juni 2020

 

Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter er en sammensat gruppe. Den rummer skrifter fra forskellige tider og steder i forskellige genre med forskellige funktioner og indhold. De har samlet set en lang historie og rigt teologisk indhold. På dette kursus skal vi studere de fem bekendelsesskrifter samt genre og funktion både af skrifterne enkeltvis og af dem samlet som den Danske Folkekirkes bekendelsesgrundlag. Vi skal således nærstudere hvert enkelt skrift med særligt fokus på dets nutidige relevans og herunder afdække de stadig kontroversielle diskussioner, som de lægger op til. Endeligt skal vi i indkredse den selvforståelse, stil og retning, som de samlet set også udtrykker.

Tilgangen er problem- og formidlingsorienteret og arbejdsformen veksler mellem forelæsninger med en række forskellige forelæsere, samtaler og øvelser. Som noget nyt kan tilmeldte studerende tilvælge udvidet individuel vejledning eller sparring om egen teologiske forståelse og egen eventuelle praksis.

 

Tid

Kompaktkursus med online undervisning i uge 22 og uge 23.

 

Engelsk titel

The Theology of the Confessions of the Danish Lutheran Church

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Litteratur følger senere

Se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 120
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Total
 • 420