Valgfag: Liv og død: Teologiske refleksioner over tro og eksistens på grænsen (kompakt august 2019)

Kursusindhold

”Midt i livet er vi omgivet af døden” sang man i Middelalderen – ”Media vita in morte sumus”. Vi er ikke i dag og i vores del af verden som dengang truet af sult, krig og pest, og vi kan nemt leve livet uden at ofre megen opmærksomhed på dets grænser – eller ligefrem, som Løgstrup har udtrykt det, vi ”tænker, føler og arbejder, som om vi ikke skulle dø” – og det er der en god grund til. For det ville være svært at holde livet ud og få hverdagen til at fungere, hvis man konstant skulle tænke på døden. Men man bliver også mindet om denne grænse. Uerstattelige tab og psykisk lidelse truer livet og gør det svært at finde mening i det, men også stress, udbrændthed og sygdom kan opleves som en hindring for livet. Her er vi – lige som i middelaldersalmen – ”omgivet af døden”. Livets grænser giver livet et særligt perspektiv, men ikke nogen opskrift på, hvordan man håndterer meningsløsheden. Dette skal vi sammen reflektere over i dette kursus med afsæt i en række forskellige teologiske og filosofiske tekster samt digtning, idet vi overvejer de fælles anliggender i de varierende perspektiver.

 

Kurset tager udgangspunkt i teologiske og filosofiske klassikere. Vi skal læse Martin Luthers Sermon von der Bereitung zum Sterben, uddrag fra Dietrich Bonhoeffers fængselsbreve (Brautbriefe Zelle 92 og Widerstand und Ergebung), Eberhard Jüngels bog Tod samt tekster af Søren Kierkegaard og Karl Barth.

Filosofisk vil hovedvægten ligge på Kierkegaard, med udblik til Walter Benjamin, Hannah Arendt, Martin Heidegger. Skønlitteraturen kommer til at bestå af passager fra Fjodor M. Dostojevskij, Jón Kalman Stefánsson og Karl Ove Knausgård. Desuden vil vi inddrage poesi med læsninger af Søren Ulrik Thomsens digtsamling Rystet Spejl og Laus Strandby Nielsens Når det er mørkt, bliver det lyst. Endelig vil temaet blive perspektiveret gennem praktisk-teologiske refleksioner over sjælesorg og erindringen af de døde.

 

 

Moduloversigt (1 modul svarer til 3 timer kl. 10.00-13.00)

 

1. modul: 12. august (Christine Põder og Hans Vium Mikkelsen): Om at leve og at dø fortrøstningsfuldt

 1. Præsentation af kursets program, info om opgaveskrivning og intro-runde (CP og HVM)
 2. Lutherlæsning I (Sermon von der Bereitung zum Sterben, 1519) (HVM)

 

Fælles frokost

Om aftenen: Digterlæsning ved Laus Strandby Nielsen

 

2. modul: 13. august (Hans Vium Mikkelsen og Erik Skyum-Nielsen): Dietrich Bonhoeffer  – og danske digte om sorgen, savnet og livets kostbarhed

 1. Dietrich Bonhoeffers fængselsbreve og Widerstand und Ergebung (HVM)
 2. Søren Ulrik Thomsen, Rystet spejl (ESN)

 

3. modul: 14. august (Carsten Mulnæs og Christine Põder): Døden og det evige liv

 1. Karl Barth og ”den forunderlige kamp” mellem liv og død (CP)
 2. Eberhard Jüngels bog Tod (CM)

 

4. modul: 15. august (Johann-Christian Põder): Etik og sjælesorg på grænsen

 1. Dødshjælp i lyset af etik og sjælesorg
 2. Sjælesorg i grænsesituationer: Fængselssjælesorg

 

5. modul: 16. august (Leise Christensen og Kristian Bunkenborg): Døden og det tragiske

 1. Døden som livsvilkår i Det Gamle Testamente. Bibelsk teologi i eksistensperspektiv (LC)
 2. Det tragiske hos Kierkegaard (KB)

   

6. modul: 19. august (Iben Damgaard og Mikkel Wold): Sorg og fortvivlelse - de afdøde og de efterladte

 1. Sorg og fortvivlelse hos Søren Kierkegaard (ID)
 2. Der var engang. At leve med erindringen om de døde (MW)

 

7. modul: 20. august (George Pattison og Casper Løwenstein): Historie mellem tid og evighed

 1. Historisk-kulturelle katastrofer og tanken om ’redning’ ud fra Walter Benjamin (CL)
 2. Writing about Historicity and Eternity (GP)

 

8. modul: 21. august (George Pattison og Ulla Skorstengaard): Eksistenstænkning i skønlitteratur

 1. Fjodor M. Dostojevskij (GP)
 2. Jón Kalman Stefánsson og Karen Blixen (US)

   

Eftermiddagsseminar: 21. august (George Pattison og Hans Vium Mikkelsen) ”Eksistens på grænsen til døden”

14.00-15.00 Heidegger on Death and (Im)Possibility” (GP)

15.00-16.00 Hannah Arendt – fællesskab og identitet (HVM)

 

9. modul: 22. august Knausgård og skriveworkshop (Hans Vium Mikkelsen og Christine Põder)

 1. Karl Ove Knausgård Døden som grænse og fælles vilkår (HVM)
 2. Skriveworkshop (HVM og CP)

 

10. modul: 23. august (Christine Põder): ”Døden som grænse i teologien” og afslutning

 1. Lutherlæsning II (CP)
 2. Afrunding og slutevaluering (CP)

 

Engelsk titel

Life and Death: Theological reflections on faith and existence on the border

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Kursisterne får en litteraturliste med fælles kursuspensum og forslag ang. opgavelitteratur.

 • Ifølge Studieordningen læses 750 sider litteratur som forberedelse til kurset (= obligatorisk pensum), dvs., at der skal læses ca. 28 sider som forberedelse per kursustime (ca. 84 sider per modul).
 • Hertil kommer øvrige 750 siders litteratur i forbindelse med den afsluttende opgave (= supplerende litteratur).

Se studieordningen

Skriftlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 120
 • Total
 • 420