BA-8. semester: BA-projektseminar

Kursusindhold

Du skal skrive bachelorprojekt i dit sidste semester og i tilknytning til, at du er tilmeldt bachelorprojektseminaret.

Bachelorprojektseminaret henvender sig til studerende, der skal skrive bachelorprojekt i dette semester. Uanset hvilket fag, man ønsker at skrive BA-projekt inden for, følger man seminaret. De ved seminariet medvirkende lærere fungerer som bachelorprojektvejledere i dette semester.

Henvendelse vedr. vejledning skal ske til disse lærere. Ved seminaret ydes der vejledning om informationssøgning, biblioteksbrug, sammensætning af pensum og udarbejdelse af afhandling.

 

Engelsk titel

BA Thesis

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Viden om et afgrænset teologisk emne inden for et eller flere obligatoriske fag.
 • Færdighed i søgning, udvælgelse og benyttelse af relevant information og litteratur
 • Færdighed i anvendelse af teologiens arbejdsredskaber og fortolkningsmetoder.
 • Færdighed i skriftlig fremstilling på akademisk niveau
 • færdighed i formidling af et fagligt emne til ikke-specialister
 • Evne til gennemførelse af et projekt på begrænset tid.

Holdundervisning og individuel vejledning

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Eksamen
 • 378
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEABABAPU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Udbydes både i efteråret 2019 og foråret 2020
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jesper Tang Nielsen   (3-6c7670427667716e306d7730666d)
 • Mette Birkedal Bruun   (3-6f6464427667716e306d7730666d)
 • Marlene Ringgaard Lorensen   (3-6f746e427667716e306d7730666d)
 • Niels Kastfelt   (2-716e437768726f316e7831676e)
 • Anders Holm   (3-636a71427667716e306d7730666d)
Underviser

Efterår 2019:
AKH: Niels Kastfelt
AST: Anders Holm
ABE: Frederik Poulsen

Første undervisningsgang i uge 36

Forår 2020:
AKH: Mette Birkedal Bruun
AST: Marlene Ringgard Lorensen
ABE: Jesper Tang Nielsen

Første undervisningsgang i uge 6

Gemt den 18-03-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students