Veterinær retsmedicin og dyrevelfærdsvurdering

Kursusindhold


Kurset gennemføres som 100% e-læring.
Kurset er inddelt i emneafgrænsede moduler med tilhørende teoretiske anvendelsesorienterede øvelser vedrørende lovgivning om

- dyrlægegerning og opbygningen og funktion af det veterinære administrative system,

- strategier for bekæmpelse af husdyrsygdomme, planlægning og gennemførelse af bekæmpelsesprogrammer og beredskabsøvelser,

- EU veterinære forhold, 

- foder og destruktionsanstalter,

- sæd og æg og embryoner,

- omsætning af dyr og eksport og import af dyr og animalske produkter, samt avlsforhold

- velfærdsvurdering.

- Der gennemgås teori og øvelser i at kunne kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. Det skal sætte den studerende i stand til at udføre sygdomsbekæmpelse og dyreværn og til at formulere sig fagligt objektivt også i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.

Kurset omfatter også moduler og anvendelsesorienterede øvelser om

- principper for vurdering af dyrevelfærd på enkeltdyrs- og besætningsniveau. Der gives en baggrund for de forskellige mål, der anvendes ved forskellige metoder til velfærdsvurdering, samt en oversigt over de videnskabelige resultater, der ligger til grund for de forskellige mål, og dels over de etiske og teoretiske ræsonnementer, der indgår i en velfærdsvurdering. Fordele og ulemper ved management-, ressource- og dyre-baserede mål gennemgås og diskuteres. Øvelserne giver den studerende mulighed for at afprøve dele af velfærdsvurderingsskemaer.
 

Engelsk titel

Veterinary Jurisprudence and Animal Welfare Assessment

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Det er kursets mål at lære den studerende at forvalte gældende regler vedrørende veterinærvæsen og husdyrsygdomme og dyrevelfærdsvurdering og -kontrol fordi kursus i forvejen omfatter hele dyreværnslovgivningen. Denne hviler dels på etologisk viden, og dels er der mange gråzoner, hvor en juridisk afgørelse baserer sig på et skøn af om grænsen for dårlig velfærd er overskredet, og dermed i en teknisk juridisk forstand fører til en krænkelse af dyreværnsreglerne.

Endvidere skal den studerende kunne anvende principper til at kombinere lovgivningsmæssige forhold med medicinsk, patologisk og klinisk viden og årsagsmæssige rækkefølger. På det grundlag skal den studerende kunne udtrykke sig fagligt objektivt også i handels-, dyreværns- og forsikrings- og syns- og skønssager.

Når kurset er gennemført, forventes den studerende at kunne følgende:
Viden:

 • Redegøre for lovgivning om veterinærvæsen, husdyrsygdomme, dyreværn og dyrevelfærd, og principper for dyrevelfærdsvurdering og om udformning af juridiske dokumenter.
 • Kende og forstå procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Forstå forskellen mellem samt brugen af dyrevelfærdskontrol og dyrevelfærdsvurdering.
 • Forstå forskellen mellem dyre- , management- og ressourcebaserede indikatorer på dyrevelfærd og deres fordele og ulemper.
 • Forstå forskellen mellem fysiologiske og adfærdsmæssige behov,
 • Forstå baggrunden for de adfærdsmæssige behov


Færdigheder:

 • Mestre at arbejde i henhold til lovgivning om dyrlægearbejde, veterinærvæsen, husdyrsygdomme og dyrevelfærd.
 • Udforme juridiske dokumenter og heri formulere sig fagligt objektivt ved bedømmelse af tids- og årsagssammenhænge i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Formulere sig fagligt korrekt og i lægmandssprog med henblik på, at de juridiske dokumenter skal kunne bruges i retsinstanser, der ikke kan forventes at have kendskab til veteriært fagsprog.
 • Endvidere skal man kunne vurdere om adfærds- og fysiologiske behov er opfyldt
 • Afprøve en velfærdsvurderingsprotokol "i praksis.


Kompetencer:

 • Planlægge og samarbejde med dyreejere, andre dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og med retsinstanser (herunder politi) om sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærdsvurdering og i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Tage veterinært ansvar i hht lovgivning i kritiske situationer.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til veterinærrelateret lovgivning.
 • At vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser når de adfærdsmæssige behov ikke bliver opfyldt.
 • At opnå en forståelse for helheden og kompleksiteten i lovgivning og anbefalinger på dyrevelfærdsområdet.

 

 

 

Undervisningen gives som E-læring, som kan tilgås i hele blok 4. Kursus er opbygget i moduler med introduktion af emner, instruktioner, samt øvelser som er obligatoriske at besvare.

Evalueringsmodel: Spørgeskema


I. Materialer på følgende internetsider og lovdatabaser

http://fodevet.lovportaler.dk

http://bibliotek.science.ku.dk/soegfind/fagportaler

http://www.foedevarestyrelsen.dk

http://www.retsinformation.dk

http://www.detvetsund.dk

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrol+af+bes%c3%a6tninger&

II. Noter om EU-lovgivningen på de veterinære områder (lægges på Absalon). III. Andet relevant materiale, videnskabelige artikler og vejledninger lægges på Absalon.

Alle kurser på kandidatdelens tre første semestre forudsættes gennemført. Begrundelsen er, at kursusdeltagerne skal have god indsigt i medicinske sygdomme, reproduktion og obstetrik, praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol og akutmedicin, som biologisk grundlag for at forstå lovgivningen.

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
3,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen med individuel besvarelse af opgaver af samme type som brugt i undervisningen. Eksamen foregår på Peter Bangsvej.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

USB stik må medbringes.

Der er adgang til følgende internethjemmesider:

http://fodevet.lovportaler.dk

http://bibliotek.science.ku.dk/soegfind/fagportaler

http://www.foedevarestyrelsen.dk

http://www.retsinformation.dk

http://www.detvetsund.dk

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx?Indgang=Kontrol&Indgangsemne=Kontrol+af+bes%c3%a6tninger&

 

Studerende på godkendt studieophold i udlandet som ikke kan komme hjem til den ordinære eksamen får mulighed for at gå til re-eksamen januar.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer for hhv. retsmedicin og dyrevelfærdsvurdering.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • Redegøre for lovgivning om veterinærvæsen, husdyrsygdomme, dyreværn og dyrevelfærd og dyrevelfærdsvurdering og om udformning af juridiske dokumenter.
 • Kende og forstå procedurer for håndtering af handels-, dyreværns-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Forstå forskellen mellem samt brugen af dyrevelfærdskontrol og dyrevelfærdsvurdering.
 • Forstå forskellen mellem dyre- , management- og ressourcebaserede indikatorer på dyrevelfærd og deres fordele og ulemper.
 • Forstå forskellen mellem fysiologiske og adfærdsmæssige behov,
 • Forstå baggrunden for de adfærdsmæssige behov

 • Færdigheder:

 • Mestre at arbejde i henhold til lovgivning om dyrlægearbejde, veterinærvæsen og husdyrsygdomme og dyrevelfærd.
 • Udforme juridiske dokumenter og heri formulere sig fagligt objektivt ved bedømmelse af tids- og årsagssammenhænge i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Formulere sig fagligt korrekt og i lægmandssprog med henblik på, at de juridiske dokumenter skal kunne bruges i retsinstanser, der ikke kan forventes at have kendskab til veteriært fagsprog.
 • Endvidere skal man kunne vurdere om adfærds- og fysiologiske behov er opfyldt
 • Afprøve en velfærdsvurderingsprotokol "i praksis.

 • Kompetencer:

 • Planlægge og samarbejde med dyreejere, andre dyrlæger (herunder myndighedsansatte) og med retsinstanser (herunder politi) om sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærdsvurdering og i handels-, dyreværns-, dyrevelfærds-, forsikrings- og syns- og skønssager.
 • Tage veterinært ansvar i hht lovgivning i kritiske situationer.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til veterinærrelateret lovgivning.
 • At vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser når de adfærdsmæssige behov ikke bliver opfyldt.
 • At opnå en forståelse for helheden og kompleksiteten i lovgivning og anbefalinger på dyrevelfærdsområdet.
 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 40
 • Øvelser
 • 52,5
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 96,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEK13045U
ECTS
3,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Skemagruppe
Kurset er et 100% e-læringskursus. E-læringsmodulerne vil være tilgængelige i hele blok 4.
Kapacitet
180 og forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Frederik Gramstrup Agger   (3-706c6746797b746a34717b346a71)
  Hovedansvarlig
Studiesekretær Stine Kirkeskov Grue stine.grue@sund.ku.dk
Underviser

Jens Frederik Agger (retsmedicin), og Björn Forkman (dyrevelfærdsvurdering).

Gemt den 04-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students