Human Neurobiologi

Kursusindhold

Kurset vil lægge vægt på en forståelse af hvordan det menneskelige central nervesystem fungerer med udgangspunkt i nyere elektrofysiologiske, billeddannende og metaboliske undersøgelser, men undersøgelser på relevante dyremodeller vil også blive inddraget. Kurset vil give et indblik i det neurobiologiske grundlag for sensorisk bearbejdning, motoriske funktioner, indlæring, hukommelse, søvn, sprog og højere kognitive funktioner. I kurset vil indgå en demonstration af billeddannende undersøgelser af hjernens funktion.

Engelsk titel

Human Neurobiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Målbeskrivelse

Viden:
Kendskab til neurobiologiens grundlæggende teorier, terminologi og arbejdsmetoder.

Færdigheder:
Kunne anvende neurobiologiske kundskaber til udførelse og tolkning af neurobiologiske forsøg.

Kompetencer:
Kunne sætte faget i relation til grundlæggende neurobiologisk viden og opnå indsigt i neurobiologiens relevans for samfundet og det enkelte individ.

Forelæsninger, studenterfremlæggelser, demonstrationer

Litteratur oplyses inden kursusstart på Absalon

Neurobiologisk viden svarende til modul i neuro- og muskelfysiologi (Human Fysiologi 1. del).

Valgfrit modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse afvikles som projekt under vejledning ved færre end 12 deltagere

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen af ca. 30 min. varighed med 30 min. forberedelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12

 • Eksaminanden har demonstreret en overbevisende evne til at kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere og har desuden taget kritisk stilling til avancerede problemstillinger og kan perspektivere/diskutere disse i forhold til pensum og relevant udvalgt litteratur.
 • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
 • Eksaminanden har demonstreret beherskelse af kursets centrale emner, evne og overblik i forhold til de udvalgte problemstillinger
 • Besvarelsen fremstår som en helhed.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 120
 • Forelæsninger
 • 24
 • Ekskursioner
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206