Organisation, ledelse og økonomi i sundhedsvæsenet

Kursusindhold

Kurset består af 18 kursusgange, hvis indhold falder i fem overordnede temaer:

1. Sundhedsvæsenets organisation og aktiviteter

2. Sundhedspolitik

3. Teknologi og medicinsk praksis

4. Styring af sundhedsvæsenet

5. Samfundsøkonomisk effektivitet, driftsøkonomi og sundhedsøkonomisk  evalulering


Målet med kurset er at give deltagerne et grundigt kendskab til sundhedsvæsenets struktur, aktiviteter og finansiering, strukturen af det politiske system samt af de regulerende myndigheder og styringsredskaber. Der vil i undervisningen blive lagt vægt på at skabe en forståelse af, hvordan sociale, politiske og økonomiske processer former sundhedsvæsnet. Derudover skal den studerende have kendskab til karakteristika ved "markedet" for sundhedsydelser og de afledede konsekvenser af sundhedsvæsenets indretning. Endvidere skal den studerende have en forståelse af incitamentsstrukturer, policy analyse, organisation af sundhedsprogrammer, implementering, evaluering og inerti i offentlige organisationer.

Engelsk titel

Organisation, Management and Economics in Health Services

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for sundhedsvæsenets struktur, aktiviteter og finansiering i Danmark

 • forklare sundhedsøkonomiske grundbegreber og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for teorier om relationen mellem teknologi og arbejdspraksis i sundhedsvæsenet

 • redegøre for de væsentligste aktører i sundhedspolitiske beslutninger

Færdigheder

 • vurdere forskellige styringsinstrumenters anvendelse og konsekvenser for sundhedsvæsenet

 • analysere den proces, hvorigennem beslutninger træffes og strategier bliver til

 • analysere teknologiers rolle i sundhedsvæsenet

 • vurdere forskellige organisatoriske forholds betydning for sundhedsvæsenets praksis

 • analysere forhold i sundhedsvæsenet af betydning for ulighed i sundhed

Kompetencer

 • indgå professionelt i sundhedspolitiske beslutnings- og planlægningsprocesser

 • anvende forskellige analytiske tilgange til organiseringspraksis og aktuelle styringsredskaber på konkrete problemstillinger

 • overføre basal sundhedsøkonomisk teori, metode og ræsonnement til anvendelse i beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Pensum består af et kompendium og en lærebog.

Individuel
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel kursusopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriterier for bedømmelse
For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for sundhedsvæsenets struktur, aktiviteter og finansiering i Danmark

 • forklare sundhedsøkonomiske grundbegreber og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for teorier om relationen mellem teknologi og arbejdspraksis i sundhedsvæsenet

 • redegøre for de væsentligste aktører i sundhedspolitiske beslutninger

Færdigheder

 • vurdere forskellige styringsinstrumenters anvendelse og konsekvenser for sundhedsvæsenet

 • analysere den proces, hvorigennem beslutninger træffes og strategier bliver til

 • analysere teknologiers rolle i sundhedsvæsenet

 • vurdere forskellige organisatoriske forholds betydning for sundhedsvæsenets praksis

 • analysere forhold i sundhedsvæsenet af betydning for ulighed i sundhed

Kompetencer

 • anvende forskellige analytiske tilgange til organiseringspraksis og aktuelle styringsredskaber på konkrete problemstillinger

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 119
 • Total
 • 210