Eksamen i klinisk oral fysiologi

Engelsk titel

Exam in Clinical Oral Physiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen

Eksamen knytter sig til kursus i klinisk oral fysiologi 1 (SODB16053U) og kursus i klinisk oral fysiologi 2 (SODB16066U)

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold ved de almindeligste former for TMD
 • redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne og tandslid og deres patogenese og kliniske forløb, herunder anatomiske, bileddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • redegøre for diagnostiske metoder og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande
 • redegøre for generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for patientinformation, farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi samt behov for supplerende undersøgelser ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
   

Færdigheder

 • diskutere differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder, bivirkninger  og prognose for behandling af TMD
   

Kompetencer

 • kombinere viden og begreber vedrørende forekomst af TMD i befolkningen, disponerende, initierende og vedligeholdende faktorer, sygdomsudvikling herunder klinisk forløb samt anatomiske, billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 3