Kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indgående forståelse for støbte indlæg og kroner i metal samt kendskab til indlæg i keramik, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse i den kliniske situation. Under vejledning skal den studerende kunne vurdere behandlingsindikation samt kunne tilrettelægge og udføre behandling med støbte indlæg og kroner på patient.
Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi, oral rehabilitering og dentalmaterialer.
Det væsentligste indhold i kurset omfatter materialelære vedrørende ædelmetallers anvendelse til indlæg og kroner i enkelttænder samt patientbehandling med diagnostik, vurdering af behandlingsbehov, behandlingsplanlægning og udførelse af behandling.

Engelsk titel

Course in Indirect Restorations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal og keramik, aftryk, retentionscementer, provisorier og hjælpematerialer
 • optage journal, lægge en generel behandlingsplan og forklare indikation for anvendelse af støbte enkelttandsrestaureringer, provisoriske materialer og retentionscementer
   

Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder for analyse, registrering og udformning af okklusion og artikulation
 • anvende principper og metoder for tilpasning og cementering af støbte enkelttandsrestaureringer
 • forklare biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling
 • tolke kvalitet af støbte enkelttandsrestaureringer samt forklare, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • tolke prognose for behandling med støbt enkelttandsrestaurering
 • kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
   

Kompetencer

 • udføre simple behandlinger med støbte enkelttandsrestaureringer på patient
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af støbte enkelttandsrestaureringer

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom, opgaveløsning samt kliniske øvelser med patient

Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi (SODB16046U)

Kurset afsluttes med kursusattest

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Kursusdeltagelse
Godkendt deltagelse i øvelser på fantom, kliniske øvelser med patient, præklinisk test og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal og keramik, aftryk, retentionscementer, provisorier og hjælpematerialer
 • optage journal, lægge en generel behandlingsplan og forklare indikation for anvendelse af støbte enkelttandsrestaureringer, provisoriske materialer og retentionscementer
   

Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder for analyse, registrering og udformning af okklusion og artikulation
 • anvende principper og metoder for tilpasning og cementering af støbte enkelttandsrestaureringer
 • forklare biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling
 • tolke kvalitet af støbte enkelttandsrestaureringer samt forklare, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • tolke prognose for behandling med støbt enkelttandsrestaurering
 • kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
   

Kompetencer

 • udføre simple behandlinger med støbte enkelttandsrestaureringer på patient
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af støbte enkelttandsrestaureringer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 39
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 54
 • Total
 • 103