Kursus i plastiske restaureringer 2

Kursusindhold

Kurset skal bringe den studerende til at kunne undersøge, registrere og diagnosticere caries og andresygdomme i de hårde tandvæv. Den studerende skal med begrænset hjælp kunne fortolke behandlingsbehov, udføre forebyggende cariesbehandling og vælge restaureringsmaterialer til behandling på voksne. Endeligt skal den studerende kunne forklare biologiske ændringer i forbindelse med udvikling af caries og fyldningsterapi samt kunne fortolke kvalitet og holdbarhed af plastiske restaureringer.

Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene Cariologi og Dentalmaterialer. Det omfatter teoretisk undervisning, arbejde på fantom samt patientbehandling inden for områderne materialelære, caries- og fyldningdiagnostik, behandlingsplanlægning, forebyggende cariesterapi, non-operative behandlingsmuligheder og behandling med plastiske restaureringsmaterialer. Herudover omfatter kurset bivirkninger i forbindelse med behandling med plastiske restaureringsmaterialer samt klinisk hygiejne og kvalitetssikring i patientbehandlingen.

Engelsk titel

Course in Direct Restorations 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • forklare kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og andre defekter
 • beskrive forseglingsmaterialers, plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers biologiske egenskaber
 • diagnostisere og redegøre for behandlingsplanlægning vedrørende caries og andre sygdomme i de hårde tandvæv
 • beskrive indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • identificere kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt afgøre, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • redegøre for prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer
 • beskrive tandsundhedsmæssige og økonomiske aspekter ved behandling med plastiske restaureringer, herunder bivirkninger ved fyldningsterapi
 • identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
   

Færdigheder

 • bedømme hvor der er indikation og kontra-indikation for anvendelse af forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer
 • udføre ekskavering af caries efter biologiske principper
 • udføre og anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på voksne patienter
 • redegøre for og anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer

 

Kompetence

 • forholde sig til, hvornår non-operativ behandling herunder forsegling og SEAL-behandling, samt behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • behandle patienter med sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer
 • bedømme kvalitet af egen og tidligere udført non-operative og operative behandlinger samt forklare om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • have forståelse for vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd i forbindelse med patientbehandling
 • forstå og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvaliteten af plastiske restaureringer

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom og kliniske øvelser på patient, opgaveløsning samt multiple choice-opgaver

Kursus i plastiske restaureringer 1 (SODB16058U)

Kurset afsluttes med kursusattest

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Godkendt deltagelse i øvelser med og uden patient, opgaveløsning samt bestået multiple choice test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og andre defekter
 • beskrive forseglingsmaterialers, plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers biologiske egenskaber
 • diagnostisere og redegøre for behandlingsplanlægning vedrørende caries og andre sygdomme i de hårde tandvæv
 • beskrive indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • identificere kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt afgøre, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • redegøre for prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer
 • beskrive tandsundhedsmæssige og økonomiske aspekter ved behandling med plastiske restaureringer, herunder bivirkninger ved fyldningsterapi
 • identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
   

Færdigheder

 • bedømme hvor der er indikation og kontra-indikation for anvendelse af forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer
 • udføre ekskavering af caries efter biologiske principper
 • udføre og anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på voksne patienter
 • redegøre for og anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer

 

Kompetence

 • forholde sig til, hvornår non-operativ behandling herunder forsegling og SEAL-behandling, samt behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • behandle patienter med sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer
 • bedømme kvalitet af egen og tidligere udført non-operative og operative behandlinger samt forklare om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • have forståelse for vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd i forbindelse med patientbehandling
 • forstå og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvaliteten af plastiske restaureringer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 40
 • Forelæsninger
 • 11
 • Praktiske øvelser
 • 54
 • Total
 • 105