Præklinisk kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en indledende forståelse for støbte indlæg og kroner, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse. Under vejledning skal den studerende udføre præparationer samt lære aftrykstagning og modefremstilling til støbte indlæg og kroner.
Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi, oral rehabilitering og dentalmaterialer.
Det væsentligste indhold i kurset omfatter materialelære samt praktiske øvelser på fantom vedrørende indlæg og kroner i enkelttænder.

Engelsk titel

Preclinical course in Indirect Restorations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus i forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal
 • redegøre for procedurer til fremstilling af indirekte enkelttandsrestaureringer i metal


Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder til fremstilling af modeller til støbte enkelttandsrestaureringer


Kompetencer                   

 • udføre præparationer til indlæg og kroner i metal
 • udføre aftrykstagning til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • fremstille modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer

Forelæsninger, øvelser på fantom, opgaveløsning

Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi (SODB16046U)
Kursus i klinisk introduktion (SODB16047U)
Kursusattest i Kursus i radiologi 1 (SODB16048U)

Kurset afsluttes med kursusattest

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest gives på baggrund af godkendt præklinisk test, deltagelse i øvelser på fantom og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal
 • redegøre for procedurer til fremstilling af indirekte enkelttandsrestaureringer i metal


Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder til fremstilling af modeller til støbte enkelttandsrestaureringer


Kompetencer

 • udføre præparationer til indlæg og kroner i metal
 • udføre aftrykstagning til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • fremstille modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Klinik
 • 30
 • Total
 • 32