Eksamen i radiologi

Engelsk titel

Exam in Radiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i basal endodonti

Eksamen knytter sig til kursus i radiologi 1 (SODB16048U) og kursus i radiologi 2 (SODB16052U)

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for det elektromagnetiske strålespektrum
 • beskrive stråling - naturlig baggrundsstråling og menneskeskabt, samt redegøre for menneskets stråleudsættelse
 • definere røntgenstråler og anden ioniserende stråling, beskrive røntgenstrålers egenskaber samt angive hvorledes røntgenstråler anvendes
 • beskrive røntgenapparatets og røntgenrørets indretning samt angive hvorledes røntgenstråler frembringes
 • beskrive indflydelsen af kV, mA, fokus-film-afstand og eksponeringstid på det færdige røntgenbillede
 • beskrive de unøjagtigheder der følger af, at fokus ikke er punktformet og de unøjagtigheder som anvendelsen af divergerende stråling medfører
 • beskrive anvendelsen af tubus, blænder og filtre
 • redegøre for den biologiske virkning af røntgenstråler
 • beskrive stråledoser ved odontologiske røntgenundersøgelser samt faktorer der har indflydelse på stråledoser
 • beskrive det teoretiske grundlag for intraorale teknikker
 • redegøre for de forskellige typer intraorale røntgenfilm og beskrive filmens opbygning, hastighed, kontrast- og densitetsforhold, opbevaring og behandling
 • beskrive indretningen af et mørkekammer
 • redegøre for forskellige typer digitale receptorer samt principperne i digital billeddannelse
 • beskrive de geometriske regler der gælder for 3-dimensionelle strukturers omsætning til et 2-dimensionelt billede
 • redegøre for princippet i panoramaoptagelser
 • redegøre for optagelser i cephalostat
 • redegøre for summationsoptagelser af kranie, kæber og kæbeled
 • redegøre for cone-beam computer-tomografisk (CBCT) teknik
 • identificere billedsnit fra CBCT-undersøgelse i forskellige planer
 • beskrive medicinske røntgenmetoder med relevans for tandlæger
   

Færdigheder

 • redegøre for bitewingoptagelser, intraorale optagelser med hhv. parallel- og vinkelhalveringstektik
 • redegøre for ekcentriske optagelser med vinklinger i det horisontale og vertikale plan
 • redegøre for okklusalplansoptagelser
   

Kompetence

 • vælge metoder der muliggør undersøgelse med mindst mulig røntgendosis samt redegøre for strålebeskyttelse af operatør, patient og personer der befinder sig i det stråleudsatte område
 • redegøre for det lovmæssige grundlag for brug af røntgenstråling i odontologisk praksis
 • redegøre for løbende kvalitetskontrol af digitale intraorale teknikker, film og fremkaldning, samt identificere og udbedre billed- og fremkaldningsfejl
 • anvende den diagnostiske terminologi for patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde
 • vurdere hvornår der er indikation for en røntgenundersøgelse, og hvilken undersøgelse der er bedst egnet til at belyse en given klinisk problemstilling
 • bedømme behovet for røntgenundersøgelse under hensyntagen til strålingsbelastningen
 • identificere og redegøre for udbedring af fejl opstået under intraorale optagelser
 • identificere og redegøre for udbedring af fejl opstået under optagelser med ekstraoralt udstyr

 

På 2D odontologiske røntgenoptagelser af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt på udvalgte billedsnit fra CBCT-undersøgelse:

 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder, kæber, kæbeled og kranium samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde:
  • afvigelser i tændernes form, udvikling, lejring og antal
  • afvigelser i forbindelse med tandfrembrud og tandskifte
  • caries og følgetilstande efter caries, marginale parodontopatier, følgetilstande efter traumer på tænder, kæber og kæbeled
  • fremmedlegemer i tænder, kæber og tilgrænsende blødtvæv
  • fibro-ossøse lidelser
  • cyster i kæberne og i tilknytning til tænder
  • odontogene tumorer
  • benigne og maligne vævsnydannelser i kæbeskelettet og omliggende væv
  • udviklingsbetingede og metaboliske dysfunktioner
  • patologiske tilstande i kraniets bihuler
  • implantatretinerede protetiske erstatninger samt resorptive processer på tænder, kæber og kæbeled og infektiøse tilstande i tænder og kæber
  • forkalkninger i blødtvæv
 • beskrive og tolke røntgenoptagelser og ved at sammenholde disse med kliniske fund nå frem til en diagnose under hensyntagen til differentialdiagnostiske overvejelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 3