Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: Grundkursus i dentalmaterialer og Præklinisk kursus i plastiske restaureringer.

Grundkursus i dentalmaterialer

Kurset består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske undervisning fokuserer på materialernes klassificering, opbygning og struktur samt på at give en definition og analyse af de mekaniske egenskaber. Den studerende skal opnå indsigt i materialernes principielle opbygning og i de almindeligste mekaniske egenskaber. Desuden skal indledende øvelser bane vej for et begyndende kendskab til materialernes praktiske anvendelse. Ved den praktiske del skal den studerende erhverve prækliniske færdigheder i præparationsteknik og fyldningsteknik.

 

Præklinisk kursus i plastiske restaureringer

Kurset skal give den studerende en indledende forståelse for samt færdigheder i behandling af caries ved hjælp af fyldningsterapi med fokus på biologiske og materialemæssige aspekter. Efter kursus skal den studerende have kendskab til ekskavering af caries, fyldningsdiagnostik samt kunne udføre simple plastiske restaureringer på fantomtænder.

Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi og dentalmaterialer. Det omfatter teoretisk undervisning og arbejde på fantomtænder.

Engelsk titel

Preclinical course in dental materials and restorative therapy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i plastiske restaureringer 1 og kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

Målbeskrivelse

Grundkursus i dentalmaterialer

Efter endt kursus i forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for materialernes klassificering, sammensætning og struktur.
 • Kende de forskellige typer af belastninger, som dentalmaterialer er udsat for i mundhulen.
 • Redegøre for de almindeligste mekaniske egenskaber af interesse for dentalmaterialer, som tryk-, træk- og bøjestyrke, udmatning, krybning og hårdhed.
 • Redegøre for begreberne elasticitetsmodul, resiliensmodul og sejhed.
 • Aflæse kurver over mekaniske egenskaber og ved kurver identificere begreber som elasticitetsmodul, resiliensmodul, sejhed, udmatningsgrænse, udmatningsstyrke, primær og sekundær krybning.
 • Reflektere over betydningen af mekaniske egenskaber for anvendelsesområdet for dentalmaterialer.

 

Færdighed

 • Besvare en skriftlig opgave om materialernes egenskaber samt udføre simple beregninger.
 • Anvende udvalgte materialer i simple øvelser til belysning af disse materialers egenskaber.
 • Diskutere materialernes principielle opbygning og mekaniske egenskaber til en præliminær vurdering af materialernes anvendelsesområde.
 • Anvende instrumenter, roterende såvel som ikke roterende.
 • Opstille elementære principper for tandpræparationer til fyldninger og indlæg.
 • Udføre simple præparationer og fyldninger på fantom.
 • Tage aftryk med alginat på fantom og støbe gipsmodeller.
 • Vurdere kvaliteten af det udførte arbejde.
 • Begrunde valget af de forskellige dentalmaterialer til de forskellige typer behandlinger.

 

Kompetence

 • Arbejde selvstændigt, systematisk, og struktureret ved fyldningsterapi.
 • Samle viden og færdigheder til at professionelt udføre fyldningsterapi, samt begrunde valg af dentalmaterialer.

 

Præklinisk kursus i plastiske restaureringer

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • redegøre for principper for ekskavering af caries
 • vurdere, hvornår fyldninger omlaves eller repareres
 • redegøre for principper for udformning af kaviteter til plastiske restaureringer i forbindelse med cariesterapi

 

Færdighed

 • anvende principper for ekskavering af caries
 • anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på fantom
 • ​anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer

 

Kompetence

 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringer på fantom
 • ​udføre renovering og reparation af plastiske restaureringer på fantom

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, selvstudium, øvelser samt opgaver.
Øvelsesundervisningen er centreret omkring anvendelsen af roterende og ikke roterende instrumenter og udføres på fantomhoveder. Endvidere indgår enkle materialeøvelser med anvendelse af alginat, gips, cementer samt plastiske fyldningsmaterialer.

Grundkursus i dentalmaterialer: Videoer og vejledninger til de praktiske øvelser.

Præklinisk kursus i plastiske restaureringer: Kliniske vejledninger og videoer

SODB16013U Kursus i førstehjælp

Kurset afsluttes med kursusattest

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kursusdeltagelse
Deltagelse i øvelsesundervisning og aflevering af opgave
1) De praktiske øvelser skal udføres i acceptabel kvalitet
2) Den skriftlige opgave skal godkendes
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

Grundkursus i dentalmaterialer

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for materialernes klassificering, sammensætning og struktur.
 • Kende de forskellige typer af belastninger, som dentalmaterialer er udsat for i mundhulen.
 • Redegøre for de almindeligste mekaniske egenskaber af interesse for dentalmaterialer, som tryk-, træk- og bøjestyrke, udmatning, krybning og hårdhed.
 • Redegøre for begreberne elasticitetsmodul, resiliensmodul og sejhed.
 • Aflæse kurver over mekaniske egenskaber og ved kurver identificere begreber som elasticitetsmodul, resiliensmodul, sejhed, udmatningsgrænse, udmatningsstyrke, primær og sekundær krybning.
 • Reflektere over betydningen af mekaniske egenskaber for anvendelsesområdet for dentalmaterialer.

 

Færdighed

 • Besvar en skriftlig opgave om materialernes egenskaber samt udføre simple beregninger.
 • Anvende udvalgte materialer i simple øvelser til belysning af disse materialers egenskaber.
 • Diskutere materialernes principielle opbygning og mekaniske egenskaber til en præliminær vurdering af materialernes anvendelsesområde.
 • Anvende instrumenter, roterende såvel som ikke roterende.
 • Opstille elementære principper for tandpræparationer til fyldninger og indlæg.
 • Udføre simple præparationer og fyldninger på fantom.
 • Tage aftryk med alginat på fantom og støbe gipsmodeller.
 • Vurdere kvaliteten af det udførte arbejde.
 • Begrunde valget af de forskellige dentalmaterialer til de forskellige typer behandlinger.

 

Kompetence

 • Arbejde selvstændigt, systematisk, og struktureret ved fyldningsterapi.
 • Samle viden og færdigheder til at professionelt udføre fyldningsterapi, samt begrunde valg af dentalmaterialer.

 

 

Præklinisk kursus i plastiske restaureringer

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • redegøre for principper for ekskavering af caries
 • vurdere, hvornår fyldninger omlaves eller repareres
 • redegøre for principper for udformning af kaviteter til plastiske restaureringer i forbindelse med cariesterapi

 

Færdighed

 • anvende principper for ekskavering af caries
 • anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer
 • anvende principper for renovering og reparation af plastiske restaureringer

 

Kompetence

 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringer på tænder i fantom
 • udføre renovering og reparation af plastiske restaureringer på tænder i fantom
 • anvende de kliniske hygiejneforeskrifter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Praktiske øvelser
 • 120
 • Forberedelse
 • 47
 • Total
 • 174