Eksamen i medicinsk genetik, odontologi

Engelsk titel

Exam in Medical Genetics, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden påbegyndelse af bachelorprojektet

Eksamen knytter sig til kursus i medicinsk genetik (SODB16031U)

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data og formler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • Forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • Beskrive og karakterisere arvegange
 • Forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • Forstå betydningen af genetisk variation
 • Beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme
   

Færdighed

 • Bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • Beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • Udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 2

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16031E
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Skemagruppe
Se eksamensplan
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Niels Tommerup   (9-7076716f6f677477724275777066306d7730666d)
Underviser

Eksamenskoordinator: Anita Hansen, e-mail: anita.hansen@sund.ku.dk

Gemt den 12-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students