Eksamen i medicinsk etik og filosofi

Engelsk titel

Exam in Ethics and Philosophy of Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Til eksamen evalueres kursus i medicinsk etik og filosofi.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke apparater der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Analysere centrale medicinske begreber såsom sygdom, diagnose og behandling samt forbindelserne mellem dem,
 • Relatere disse termer og begreber til social eller historisk kontekst i lægevidenskaben og praksis,
 • Forstå de forskellige etiske teorier af relevans for medicinsk behandling og forskningen,
 • Analysere og diskutere etiske spørgsmål, som præsenteres i casestudier,
 • Overveje spørgsmål om social retfærdighed i forbindelse med medicinsk videnskab og sundhedspleje, såsom sundhedspleje, distribution, prioritering og folkesundhedsprocedure.

Færdigheder

 • Anvende betegnelser, begreber og principper, der blev indført i kurset, på eksempler og casestudier,
 • Kritisk vurdere argumenter, som fremsætter forskellige perspektiver, og være i stand til at komme frem til en begrundet holdning,
 • Kritisk vurdere argumenter for forskellige etiske holdninger og være i stand til at argumentere for egen holdning.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 3

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12038E
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Skemagruppe
Se eksamensoversigt
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ezio Di Nucci   (4-687d6c724376787167316e7831676e)
Kursussekretær: Lene Kongebro Noer, e-mail: lcko@sund.ku.dk
Gemt den 28-03-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students