Forlænget forskningsophold

Kursusindhold

Formålet med opholdet er at give den studerende ekstra tid til at gennemføre et forskningsprojekt ved en sundhedsvidenskabelig forskningsgruppe. Opholdet giver den studerende mulighed for at udføre forskning ved en forskningsgruppe og derved tilføre sit kandidatstudium en forskningstoning.

Engelsk titel

Extended Research Stay

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin

Målbeskrivelse

Målbeskrivelserne er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Udførsel af forskning på eget projekt ved en forskningsgruppe.

Bestået første studieår af kandidatuddannelsen i medicin samt tilmelding til forskerperspektivet med 25 ECTS kandidatspeciale.

Opholdet evalueres ved eksamen i kandidatspecialet.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt forskningsophold. Opholdet skal være på 2-4 ugers varighed med en samlet arbejdsbelastning på cirka 68 timer.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Som medicinsk ekspert, som akademiker, som professionel

Viden

 • Sammenfatte forskningsområdets aktuelle teorier
 • Sammenfatte forskningsområdets aktuelle teknikker
 • Sammenfatte forskningsområdets aktuelle litteratur.

Færdigheder

 • Anvende forskningsområdets tidsvarende metoder
 • Analysere problemstillinger indenfor forskningsområdet
 • Opstille og teste hypoteser indenfor forskningsområdet.

Kompetencer

 • I forbindelse med eget forskningsprojekt analysere problemstillingen
 • I forbindelse med eget forskningsprojekt anvende aktuelle metoder
 • I forbindelse med eget forskningsprojekt opstille og teste hypoteser.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 68
 • Total
 • 68