Kursus i akut patient

Kursusindhold

Kursus i akut patient

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at vurdere den akutte patient og iværksætte initial behandling samt opnå kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling.

Etik og kommunikation

Undervisning i etik og kommunikation samt øvelser i kommunikation.

Engelsk titel

Course in the Acute Patient

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Kursus i akut patient

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Redegøre for akutte medicinske og kirurgiske tilstande
 • Sammenfatte lægens rolle i akut-teamet og påtage sig et selvstændigt ansvar i dette team.
   

Færdigheder

 • Identificere, observere og monitorere akutte tilstande
 • Påbegynde og udføre umiddelbar akut behandling
 • Sætte realistiske grænser for sin egen kompetence
 • Angive principper for visitation og være i stand til at anvende disse i praksis
 • F.eks. på fantom, demonstrere kendskab til avanceret livsunderstøttende behandling.
   

Kompetencer

 • Selvstændigt give ekstern hjertemassage, udføre hæmostase og ventilere på maske og på tube.
 • Anvende ABCDE-algoritme i behandling
 • Vurdering og stabilisering af den akutte patient.
   

Etik og kommunikation

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel

Færdigheder

 • Styre og strukturere en svær samtale med en patient eller en pårørende i en akut situation
 • Identificere og håndtere etiske problemstillinger i samtalen
 • Forvalte udvalgte dele af lov om patienters retsstilling i relation til kommunikationen med patient/pårørende.

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og kommunikationstræning.

Kursusattest i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Kursusattest i klinisk kursus i oftalmologi/bestået valgfrit klinisk kursus i oftalmologi på engelsk
Kursusattest i klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi på engelsk
Kursusattest i klinisk kursus i dermato-venerologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i dermato-venerologi på engelsk

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i akut patient.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​​/​​sund.ku.dk/​​kontakt/​​medarbejdere/​​aus-medarbejderoversigt/​​

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Portfolio
Kursusdeltagelse
Kursusdeltagelsen består af godkendt deltagelse i undervisningen i etik og kommunikation
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

(Bemærk, nedenstående omhandler kun obligatoriske øvelser i forbindelse med undervisningen i etik og kommunikation).

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel

Færdigheder, som skal beherskes på CAMES, i forbindelse med undervisningen i etik og kommunikation:

 • Styre og strukturere en svær samtale med en patient eller en pårørende i en akut situation
 • Identificere og håndtere etiske problemstillinger i samtalen
 • Forvalte udvalgte dele af lov om patienters retsstilling i relation til kommunikationen med patient/pårørende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 58
 • Praktiske øvelser
 • 6,5
 • Total
 • 66,5