Valgfrie kurser og ophold (VKO)

Kursusindhold

Formål med kurset er at give den studerende mulighed for at tilegne sig indsigt i andre fagområder, end dem som studiet tilbyder, f.eks. ved:

 • Deltagelse i kurser eller kongresser
 • Ophold i speciallægepraksis
 • Relevante kliniske ophold
 • Ophold ved forskningsgruppe
 • Udenlandsophold med relevans for studiet under lægelig supervision.

 

 

 

Engelsk titel

Elective Courses and Clinical Stays

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Se kursusindhold

Ophold på kliniske afdelinger, kursusdeltagelse, kongresdeltagelse eller ophold ved forskningsgruppe.
Ved kliniske ophold i indland såvel som udland kræves der lægelig supervison.

Det er muligt at sammenstykke ved VKO ved forskellige aktiviteter, så længe det samlede indhold og tidsforbrug opfylder kravene.
Lønnede ophold kan ikke indmeriteres (godkendes) som VKO.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kurser skal være på mindst 2,5 ECTS og maks. 5 ECTS. Ophold skal være på 2-4 ugers varighed med mindst 68 timers fremmøde. Ophold må ikke være lønnede.
Kurser og lignende kræver beståelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Relevant, attesteret dokumentation for deltagelse i aktiviteten

 • Kategori
 • Timer
 • Praktik
 • 68,75
 • Total
 • 68,75