Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik

Kursusindhold

Den studerende skal på kurset lære gynækologi og obstetrik på et niveau, der sætter den studerende i stand til at virke i en introduktionsstilling/blok-ansættelse med henblik på gynækologi og obstetrik

Engelsk titel

Clinical Course in Gynaecology and Obstetrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Formulere den videnskabelige baggrund for de undersøgelser og behandlingsmetoder, der anvendes i gynækologi og obstetrik.
 • Redegøre for den normale graviditet, fødsel og barselsperiode og varetage kontrol af en gravid kvinde uden graviditetskomplikationer
 • Redegøre for graviditetskomplikationer og akutte obstetriske tilstande og identificere risikogravide og afvigende graviditets- og barselsforløb og vurdere behovet for henvisning til specialafdeling
 • Redegøre for den basale reproduktionsfysiologi og foretage basal rådgivning om prævention, sterilisation og hormonbehandling
 • Redegøre for almindeligt forekommende gynækologiske lidelser, deres behandling og prognose
 • Beskrive principper for risikofaktorer, diagnostik, behandling og komplikationer for urogynækologiske lidelser, infertilitet, endometriose, polycystisk ovariesyndrom og uterine fibromer
 • Optage en anamnese og udføre objektiv undersøgelse hos en patient med et gynækologisk eller obstetrisk problem og diskutere relevante differentialdiagnoser
 • Udføre en gynækologisk undersøgelse og skelne normale fra unormale forhold og vurdere behovet for henvisning til speciallæge/specialafdeling
 • Forstå emotionelle og etiske problemstillinger i relation til reproduktion og gynækologi
 • Forstå forebyggelse og samarbejde med den primære sektor og andre samarbejdspartnere
 • Redegøre for baggrund og principper for screening i gynækologi og føtalmedicin.

Ophold på kliniske afdelinger og holdundervisning, herunder casebaseret holdundervisning

Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Kursusattest i klinisk kursus i oftalmologi/bestået valgfrit klinisk kursus i oftalmologi på engelsk
Kursusattest i klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi på engelsk
Kursusattest i klinisk kursus i dermato-venerologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i dermato-venerologi på engelsk

Kurset evalueres i eksamen i gynækologi og obstetrik.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Portfolio
Kursusattest tildeles på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog. Obligatoriske elementer fremgår af logbog.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Formulere den videnskabelige baggrund for de undersøgelser og behandlingsmetoder, der anvendes i gynækologi og obstetrik.
 • Redegøre for den normale graviditet, fødsel og barselsperiode og varetage kontrol af en gravid kvinde uden graviditetskomplikationer
 • Redegøre for graviditetskomplikationer og akutte obstetriske tilstande og identificere risikogravide og afvigende graviditets- og barselsforløb og vurdere behovet for henvisning til specialafdeling
 • Redegøre for den basale reproduktionsfysiologi og foretage basal rådgivning om prævention, sterilisation og hormonbehandling
 • Redegøre for almindeligt forekommende gynækologiske lidelser, deres behandling og prognose
 • Beskrive principper for risikofaktorer, diagnostik, behandling og komplikationer for urogynækologiske lidelser, infertilitet, endometriose, polycystisk ovariesyndrom og uterine fibromer
 • Optage en anamnese og udføre objektiv undersøgelse hos en patient med et gynækologisk eller obstetrisk problem og diskutere relevante differentialdiagnoser
 • Udføre en gynækologisk undersøgelse og skelne normale fra unormale forhold og vurdere behovet for henvisning til speciallæge/​specialafdeling
 • Forstå emotionelle og etiske problemstillinger i relation til reproduktion og gynækologi
 • Forstå forebyggelse og samarbejde med den primære sektor og andre samarbejdspartnere
 • Redegøre for baggrund og principper for screening i gynækologi og føtalmedicin.

 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 140
 • Forelæsninger
 • 7
 • Holdundervisning
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 7
 • Total
 • 164