Klinisk kursus i pædiatri

Kursusindhold

Den studerende skal på kurset lære pædiatrien på et niveau, der sætter den studerende i stand til at begynde i en introduktionsstilling med henblik på pædiatri eller i en blokansættelse med henblik på almen medicin.

Engelsk titel

Clinical Course in Paediatrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Have tilstrækkelig rutine til pålideligt og i et rimeligt tempo at kunne indsamle og fortolke kliniske oplysninger om syge børn og på baggrund af disse foretage en primær vurdering og rapportere dette effektivt
 • Skabe kontakt til børn i alle aldre
 • Optage en alderstilpasset anamnese
 • Gennemføre en alderstilpasset klinisk undersøgelse
 • Tilpasse anamneseoptagelse og klinisk undersøgelse til problemstillingen
 • Vurdere et barn med hensyn til bevidsthed, befindende, herunder smerter eller angst, kredsløb, respiration, hydrering, ernæring, vækst, psykomotorisk udvikling og kønsudvikling
 • Identificere det akut eller kronisk syge barn
 • Redegøre for almindeligt forekommende sygdomsproblemer hos børn og deres diagnostik og behandling
 • Redegøre for primær diagnose og behandling af svær akut sygdom hos børn
 • Diskutere og rådgive om børns medicinske, psykosociale og udviklingsmæssige problemer
 • Beskrive børneafdelingers arbejdsområde og arbejdsformer
 • Redegøre for udredning af børn mistænkt for at have en genetisk betinget sygdom.

 

Færdigheder, som skal beherskes under supervision på CAMES

 • Træne systematisk vurdering og opstart af behandling af et akut, kritisk sygt barn ved brug af ABCDE-principperne.
 • Træne teamleder-funktion og team-samarbejde.
 • Træne hjerte-lungeredning på baby- og junior-dukke
 • Træne fjernelse af fremmedlegme på baby- og junior-dukke.

Ophold på kliniske afdelinger, holdundervisning og casebaseret central undervisning

Bestået klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Bestået klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Bestået klinisk kursus i oftalmologi/bestået valgfrit klinisk kursus i oftalmologi på engelsk
Bestået klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi på engelsk
Bestået klinisk kursus i dermato-venerologi/​bestået valgfrit klinisk kursus i dermato-venerologi på engelsk

Kurset evalueres i eksamen i pædiatri.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Portfolio
Kursusattest tildeles på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog. Obligatoriske elementer fremgår af logbog.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Have tilstrækkelig rutine til pålideligt og i et rimeligt tempo at kunne indsamle og fortolke kliniske oplysninger om syge børn og på baggrund af disse foretage en primær vurdering og rapportere dette effektivt
 • Skabe kontakt til børn i alle aldre
 • Optage en alderstilpasset anamnese
 • Gennemføre en alderstilpasset klinisk undersøgelse
 • Tilpasse anamneseoptagelse og klinisk undersøgelse til problemstillingen
 • Vurdere et barn med hensyn til bevidsthed, befindende, herunder smerter eller angst, kredsløb, respiration, hydrering, ernæring, vækst, psykomotorisk udvikling og kønsudvikling
 • Identificere det akut eller kronisk syge barn
 • Redegøre for almindeligt forekommende sygdomsproblemer hos børn og deres diagnostik og behandling
 • Redegøre for primær diagnose og behandling af svær akut sygdom hos børn
 • Diskutere og rådgive om børns medicinske, psykosociale og udviklingsmæssige problemer
 • Beskrive børneafdelingers arbejdsområde og arbejdsformer.

 

Færdigheder, som skal beherskes under supervision på CAMES

 • Træne systematisk vurdering og opstart af behandling af et akut, kritisk sygt barn ved brug af ABCDE-principperne.
 • Træne teamleder-funktion og team-samarbejde.
 • Træne hjerte-lungeredning på baby- og junior-dukke
 • Træne fjernelse af fremmedlegme på baby- og junior-dukke.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 50
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 10
 • Klinik
 • 140
 • Total
 • 206