Klinisk kursus i oftalmologi

Kursusindhold

Formålet er at give den studerende teoretiske og praktiske færdigheder, der sætter ham/hende i stand til at håndtere patienter med oftalmologiske problemstillinger i skadestuen og i almen praksis.

Engelsk titel

Clinical Course in Ophthalmology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Diagnosticere de akutte/subakutte livs- og blindhedstruende tilstande
 • Diagnosticere og behandle de hyppigste infektiøse og allergiske øjensygdomme
 • Diagnosticere de almindeligere øjensygdomme og være orienteret om deres behandling
 • Vurdere hvilke øjensygdomme, der kan forebygges ved rettidig indsats.
 • Redegøre for hvilke krav, der stilles til synsfunktionen i forbindelse med bilkørsel og erhverv.
 • Redegøre for øjensygdommenes manifestation ved sygdomme andre steder i kroppen.

Forelæsninger og holdundervisning

Bestået klinisk kursus i intern medicin II
Bestået klinisk kursus i kirurgi II
Bestået klinisk kursus i anæstesiologi

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Diagnosticere de akutte/subakutte livs- og blindhedstruende tilstande
 • Diagnosticere og behandle de hyppigste infektiøse og allergiske øjensygdomme
 • Diagnosticere de almindeligere øjensygdomme og være orienteret om deres behandling
 • Vurdere hvilke øjensygdomme, der kan forebygges ved rettidig indsats.
 • Redegøre for hvilke krav, der stilles til synsfunktionen i forbindelse med bilkørsel og erhverv
 • Redegøre for øjensygdommenes manifestation ved sygdomme andre steder i kroppen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 26
 • Total
 • 36