Eksamen i gynækologi og obstetrik

Engelsk titel

Exam in Gynaecology and Obstetrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres i klinisk kursus i gynækologi og obstetrik.

Den studerendes arbejdsbelastning eksamen i gynækologi og obstetrik er registreret under klinisk kursus i gynækologi og obstetrik.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig prøve uden forberedelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Identificere de vigtigste kliniske oplysninger i casen
 • Angive en eller flere sandsynlige diagnoser
 • Foreslå og diskutere et relevant undersøgelsesprogram
 • Diskutere ætiologi, patogenese og prognose
 • Foreslå evidensbaseret behandling og diskutere forventet effekt af behandling.
 • Demonstrere, hvordan patienten kan informeres og rådgives.
 • Demonstrere på fantom, hvordan gynækologiske undersøgelser, podninger og smear udføres.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 0,5