Eksamen i almen medicin

Engelsk titel

Exam in Family Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres klinisk kursus i almen medicin.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i almen medicn er registreret under klinisk kursus i almen medicin.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den studerendes video udarbejdet under kurset. Der gives ingen forberedelsestid.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

  • Diskutere den videofilmede konsultation med en demonstration af teorier om konsultationsprocessen og den patientcentrerede metode
  • Diskutere – med afsæt i den kliniske problemstilling i videoen – de diagnostiske overvejelser og beslutninger, der træffes, dels angående den aktuelle patient, dels – og især – den mere generelle håndtering af patienter med tilsvarende symptomer/sygdomme. Da den studerende selv har valgt patienten, forudsættes det, at sygdomsdiagnostik og -behandling er velkendt.
  • Besvare et teorispørgsmål valgt fra det teoretiske pensum, dækkende et andet område end det, der allerede er eksamineret i.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Total
  • 1