Eksamen i oftalmologi

Engelsk titel

Exam in Ophthalmology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i oftalmologi.

Arbejdsbelastningen for eksamen i oftalmologi er registreret under klinisk kursus i oftalmologi.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed uden forberedelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Demonstrere kundskaber og færdigheder inden for oftalmologi på et niveau, som kan være grundlag for funktion i introduktionsstilling og i uddannelse til speciallæge i almen medicin
 • Diagnosticere de akutte/subakutte livs- og blindhedstruende tilstande
 • Diagnosticere og behandle de hyppigste infektiøse og allergiske øjensygdomme
 • Diagnosticere de almindeligere øjensygdomme og være orienteret om deres behandling
 • Vurdere hvilke øjensygdomme, der kan forebygges ved rettidig indsats
 • Redegøre for hvilke krav, der stilles til synsfunktionen i forbindelse med bilkørsel og erhverv
 • Redegøre for øjensygdommenes manifestation ved sygdomme andre steder i kroppen
 • Redegøre for fagets overordnede omfang og fremtidige udviklingsmuligheder.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse
 • 101
 • Total
 • 137