Eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi

Engelsk titel

Exam in Internal Medicine, Surgery, Pathology, Pharmacology and Anaesthesiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres klinisk kursus i intern medicin II, klinisk kursus i kirurgi II, klinisk kursus i anæstesiologi og kursus i klinisk farmakologi og forordningslære.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi samt OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer er registreret under klinisk kursus i intern medicin II, klinisk kursus i kirurgi II, klinisk kursus i anæstesiologi og kursus i klinisk farmakologi og forordningslære.

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med baggrund i en sygehistorie og oplysninger om objektive tegn og/eller undersøgelsesfund kunne:

  • Drage en eller flere konklusioner, stille relevante diagnoser og redegøre for differentialdiagnoser og prognose
  • Lægge en relevant og begrundet undersøgelsesplan
  • Lægge en relevant og begrundet behandlingsplan
  • Demonstrere relevant indsigt i patofysiologiske mekanismer ved patientens sygdom, i virkningsmekanismer og i eventuelle bivirkninger ved behandlingen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 6
  • Total
  • 6