Sygdomslære for ikke-klinikere, Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning. Fagets målgruppe er studerende, der skal samarbejde med sundhedspersonale, men ikke selv arbejde klinisk med patienter. Der lægges i undervisningen vægt på at forklare sygdommenes årsager og udvikling.

Engelsk titel

Human Diseases for Non-Clinicians, Quantitative Biology and Disease Modelling

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig følgende kvalifikationer:

Viden:

 • For de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning:
  • Definere sygdommene.
  • Forklare patogenese og ætiologi.
  • Beskrive symptomer og fund, diagnostik, behandling, forebyggelse og byrde for patient og samfund.
  • Nævne forekomst, følgesygdomme og prognose.

 

Færdigheder:

 • Anvende medicinsk terminologi relateret til sygdomslære.

 

Kompetencer:

 • Kommunikere med sundhedspersonale og sundhedsvidenskabelige forskere.

Forelæsninger, holdtimer og studiecafé.

Sygdomslære for ikke-klinikere, Munksgaard. Redaktører: Else Marie Bladbjerg, Annelli Sandbæk og Bente Merete Stallknecht.

Der forventes kendskab til humanbiologi sv.t. 10 ECTS.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve på Peter Bangs Vej
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden:

 • For de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning:
  • Definere sygdommene.
  • Forklare patogenese og ætiologi.
  • Beskrive symptomer og fund, diagnostik, behandling, forebyggelse og byrde for patient og samfund.
  • Nævne forekomst, følgesygdomme og prognose.

 

Færdigheder:

 • Anvende medicinsk terminologi relateret til sygdomslære.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 23
 • Studiegrupper
 • 26
 • Forberedelse
 • 170
 • Eksamen
 • 3
 • Forelæsninger
 • 53
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SKBS17003U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
35 deltagere
Kurset udbydes ikke til eksterne studerende.
Studienævn
Studienævn fra DTU
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Christian Brings Jacobsen   (8-6d6665756c716a764376787167316e7831676e)
Kursussekretær: Lotte Andersen, lotte.andersen@sund.ku.dk
Underviser

Ekstern lektor Troels Kjær, ekstern lektor Ida Hageman, ekstern lektor Mette Kjær, lektor Jørgen Kanters, lektor Jens Christian Brings Jacobsen, lektor Charlotte Mehlin Sørensen og andre.

Gemt den 21-03-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students