Socialepidemiologi og folkesygdomme

Kursusindhold

Kurset omfatter en introduktion til de vigtigste folkesygdomme/folkesundhedsproblemer i Danmark, en introduktion til hvorledes man kan måle og definere sygdom, den sociale ulighed i helbred, sammenhængen mellem sundhedsadfærd og helbred samt sammenhængen mellem sociale relationer og helbred. Kurset indeholder også en kort introduktion til epidemiologisk metode. I kursets holdundervisning lægges vægt på læsning og forståelse af videnskabelige artikler indenfor fagets emner, herunder epidemiologiske grundbegreber.

Engelsk titel

Social Epidemiology and Public Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at  kunne:

Viden:

 • Beskrive de vigtigste folkesygdomme, samt beskrive udbredelsen heraf i Danmark;
 • Beskrive sygdomsbegrebet og kende forskellige måder hvorpå man kan definere og måle sygdom;
 • Beskrive begrebet social ulighed og dets betydning for sundhed og sygdom;
 • Beskrive sundhedsadfærdsbegrebet, samt beskrive fordelingen og ændringer i sundhedsadfærd i befolkningen og sundhedsadfærdens betydning for sundhed og sygdom;
 • Beskrive begrebet sociale relationer samt de sociale relationers betydning for sundhed og sygdom.

 

Færdigheder:

 • Læse og forholde sig kritisk til videnskabelige artikler indenfor fagets område, herunder epidemiologiske grundbegreber.

Forelæsninger og holdundervisning.

Rikke Lund, Ulla Christensen, Lars Iversen

Medicinsk Sociologi – Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred.

Munksgaard Danmark, 2011

Øvrigt materiale, herunder videnskabelige artikler til brug i holdundervisningen, vil ligge i kursusrummet i Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Ved gruppepræsentationer i holdtimerne vil såvel undervisere samt medstuderende give mundtlig feedback.

Ved en lille øvelse i skriftlig formulering midtvejs i semestret, hvor de studerende får en forsmag på kursusattesten, giver kursusleder individuel kortfattet skriftlig feedback.

Består man i første omgang ikke sin kursusattest ved kursets afslutning, gives skriftlig feedback fra kursusleder, og man får mulighed for at genaflevere samme opgave.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering, 6 timer
Faget evalueres efter 1. semester med kursusattest på baggrund af godkendt
skriftlig gennemgang af videnskabelig artikel og indgår efter 2. semester
i projektopgave sammen med fagene Sociologi og Forebyggelse og Sundhedsfremme.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå en kursusattest for godkendt skriftlig gennemgang
af videnskabelig artikel efter 1.semester skal den studerende
med udgangspunkt i en videnskabelig artikel kunne:

Viden:

 • redegøre for det videnskabelige rationale for artiklens problemstilling;
 • forklare og med egne ord beskrive metode og materiale samt de resultater, der beskrives i artiklen.

 

Færdigheder:

 • bedømme og diskutere disse resultater samt artiklens folkesundhedsvidenskabelige relevans.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 29
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse
 • 83
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 138