Forebyggelse og Sundhedsfremme

Kursusindhold

Faget omfatter:

 • gennemgang af typiske problemstillinger omkring defintion, vidensområde og analysetyper indenfor sygdomsforebyggelse
 • beskrivelse af det politiske landskab omkring sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • gennemgang af teori og strategi for sygdomsforebyggelse;
 • eksempler på forebyggelse af specifikke helbredsproblemer og adfærdsformer i specifikke befolkningsgrupper og lokale arenaer;
 • gennemgang af adfærdsteori og kommunikation indenfor feltet omkring sygdomsforebyggelse;
 • inddragelse af etiske principper i sygdomsforebyggelse;
 • indføring i registerforskning og viden om registerforskningens rolle i sygdomsforebyggelse i Danmark.
Engelsk titel

Disease Prevention and Health Promotion

Uddannelse

Bachelor i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • kende til organiseringen af sygdomsforebyggelse i Danmark;
 • beskrive de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse;
 • forklare centrale begreber inden for sygdomsforebyggelse;
 • kende teoretiske og strategieks planlægningsmodeller for forebyggelsesindsatser lokalt og globalt.

 

Færdigheder:

 • beskrive og analysere de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse;
 • beskrive etiske og politiske aspekter af centrale forebyggelsesindsatser lokalt og globalt.

 

Kompetence:

 • reflektere over gængse problemstillinger indenfor forebyggelse i Danmark;
 • bidrage nuanceret til debatter indenfor typiske danske forebyggelsestemaer.

Forelæsninger og holdundervisning, 14 moduler á 4 timer (2 forelæsninger og 2 holdtimer, med få undtagelser).
Derudover to moduler med hhv. en demonstration af en kursusattest (midtvejs i kurset), og en evaluerings-og spørgetime som kursusafslutning.

Vallgårda, Diderichsen og Jørgensen, Sygdomsforebyggelse, Munksgaard 2014

Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering, 6 timer
Faget evalueres efter 1. semester med kursusattest på baggrund af godkendt kursusprøve. Kurset bestås med godkendelse af kursusattest.

Kurset indgår endvidere i 2. semester i projektopgave sammen med fagene Social epidemiologi & Folkesygdomme i Danmark og Sociologi.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Ved kursusprøven skal den studerende for at bestå:

Viden:

 • udtrykke viden om begreber fra sygdomsforebyggelse til at uddybe en relevant folkesundhedsvidenskabelig problemstilling i et givet eksempel;

Færdigheder:

 • have færdigheder til at anvende organiseringen af sygdomsforebyggelse i Danmark korrekt i et givet eksempel;

Kompetence:

 • have kompetencer til at diskutere og argumentere for sygdomsforebyggelse i Danmark som ud fra kursusmålbeskrivelsen i relation til i et givet eksempel.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse
 • 141
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 206