Sociologi

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til almen sociologi med gennemgang af udvalgte nyere teorier samt af sociologiens grundlæggende begreber og forklaringsmodeller med relevans for folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Engelsk titel

Sociology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende tilegner sig en indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • samfundsstrukturer og moderne institutioner
 • kulturelle forhold, social organisation og sociale grupper
 • individet i det sociale liv

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive de vigtigste sociologiske grundbegreber og teoretiske retninger;
 • redegøre for forskelle og ligheder mellem disse;
 • reflektere over samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder.

 

Færdigheder:

 • udvælge relevante sociologiske begreber eller sociologisk teori til belysning af et folkesundhedsvidenskabeligt problemområde;
 • diskutere udvalgt litteratur.

 

Kompetencer:

 • omsætte udvalgte begreber og teoretisk viden til belysning af et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.

Forelæsninger og holdundervisning.

Grundbog og kompendium

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Forelæsninger: Mundtlig feedback på evt. studenterkommentarer, individuelt og/el. kollektivt.

Holdtimer: Mundtlig feedback på grp.aktiviteter + stud.oplæg.

Øvelsesopgaver:

1: Mundtlig, kollektiv feedback + skriftlig, individuel feedback.

2: Skriftlig + mundtlig, individuel + formativ feedback.

 

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering, 6 timer
Faget evalueres efter 1. semester med kursusattest på baggrund af godkendt opgave og indgår efter 2. semester i projektopgave sammen med fagene Socialepidemiologi og folkesygdomme og Forebyggelse og sundhedsfremme.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå en kursusattest for godkendt skriftlig opgave efter 1. semester skal den studerende med udgangspunkt i kursuslitteratur kunne:

Viden:

 • beskrive de vigtigste sociologiske grundbegreber og teoretiske retninger;
 • redegøre for forskelle og ligheder mellem disse;
 • reflektere over samspil mellem samfund og sundhedsmæssige problemområder.
   

Færdigheder:

 • udvælge relevante sociologiske begreber eller sociologisk teori til belysning af et folkesundhedsvidenskabeligt problemområde;
 • diskutere udvalgt litteratur.
   

Kompetencer:

 • omsætte udvalgte begreber og teoretisk viden til belysning af et folkesundhedsvidenskabeligt relevant problemområde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse
 • 86
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 137