Avl og reproduktionsstyring

Kursusindhold

Dette er et obligatorisk grundkursus målrettet for studerende i husdyrvidenskab. Den grundlæggende teori der ligger til grund for alt avlsarbejde introduceres, herunder genetisk slægtskab, heritabilitet, genetisk korrelation, avlsværdi, genetisk fremgang, indavl og heterosis. Derudover præsenteres grundlæggende viden om embryologi og placentation samt om den hunlige og hanlige reproduktionskapacitet for forskellige husdyrarter. Desuden omtales muligheder for at påvirke reproduktionskapaciteten ved hjælp af moderne reproduktionsteknologier og der gives eksempler på, hvordan den avlsmæssige udvikling for en husdyrpopulation kan påvirkes af forskellige reproduktionsteknologier samt af andre tiltag såsom DNA-teknologi. Praktiske eksempler vedrørende avlsplaner for de vigtigste danske husdyrarter vil løbende blive inddraget. 

Kurset vil have en komparativ indgangsvinkel, som omfatter både pattedyr (inkl. produktionsdyr, heste, kæledyr), fugle og fisk. Men der vil løbende være fokus på de forskelligartede muligheder for avlsplaner for forskellige dyrearter grundet forskellig reproduktionsbiologi, avlsmål og registreringsmuligheder.

Sideløbende med undervisningen arbejder de studerende med et projekt som har til formål at integrere de forskellige emner som præsenteres under kurset. Der vil blive arrangeret en ekskursion til avlsfaciliteter hvor de studerende har mulighed for at se og høre mere om praktiske aspekter vedrørende avl (og reproduktionsteknologi for kvægs vedkommende).

Engelsk titel

Breeding and Reproduction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter at have afsluttet kurset forventes den studerende at kunne:

Viden
- demonstrere viden om embryologi og placentation samt hanlig og hunlig reproduktionskapacitet for de vigtigste husdyrarter
- demonstrere viden om relevante reproduktionsteknologier og deres praktiske anvendelsesmuligheder
- beskrive avlsmål og foranstaltninger til praktisk gennemførsel af avlsarbejdet for de enkelte husdyrarter
- demonstrere forståelse for sammenhængen mellem husdyrenes genetik og fænotypiske præstationer

Færdigheder
- beregne slægtskab, indavlsgrad, genetiske parametre, avlsværdi, heterosis og forventet avlsfremgang for simple eksempler
- søge relevante faglige informationskilder og være kildekritisk 

Kompetencer
- forstå de overordnede teoretiske forudsætninger for husdyravl og den praktiske husdyravls problemstillinger og gennemførelse
- vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag i en husdyrpopulation
- fortsætte på videre kurser inden for uddannelsen.

Kurset består af forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, gruppeprojekter samt en ekskursion. Det forventes, at ca. 20% af forelæsningerne og noget af forberedelsen bliver baseret på e-læring. Fordelingen af timer på de forskellige kategorier under "arbejdsbelastning" er et skøn og kan muligvis ændres lidt.

 Information om undervisningsmateriale (lærebog) vil blive meddelt på kursushjemmesiden ca. 3 uger inden kursusstart.
Supplerende bilag vil være tilgængelig på Kursushjemmesiden ved kursusstart.

Kompetencer svarende til:
LBIB10125U Cellebiologi
NPLB16001U Dyr, mennesker og samfund
SASB17001U Husdyrs anatomi og fysiologi

NPLB14001U Genetik
LMAB10069U Statistisk dataanalyse 1

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamensspørgsmålene følger kursets vægtning af hhv. avl (95 %) og reproduktion (5%).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Ud over de standardprogrammer/værktøjer som er beskrevet under eksamener fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på http://pc-eksamen.ku.dk/er der ved denne eksamen tilgang til MathType og USB adgang (til USBstik med noter mm.)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karaktergivningen tager udgangspunkt i censorkorpsets anbefalinger:
12 >90 % rigtige besvarelser
10 80-90 % rigtige besvarelser
7   66-79 % rigtige besvarelser
4   55-65 % rigtige besvarelser
2   50-54 % rigtige besvarelser
00 25-50 % rigtige besvarelser
-3 <25 % rigtige besvarelser

Se også målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 60
 • Ekskursioner
 • 18
 • Forberedelse
 • 45
 • Eksamen
 • 4
 • E-læring
 • 15
 • Total
 • 206