Virksomhedsprojekt - hovedvejleder fra Institut for Naturfagenes Didaktik 15 eller 30 ECTS

Kursusindhold

Engelsk titel

Project in Practice - main supervisor from the Department of Science Education 15 or 30 ECTS

Uddannelse

Se din uddannelsesside på KUnet > Brug din valgfrihed > Virksomhedsprojekt for information om mulighederne for virksomhedprojekt på din uddannelse.

Reglerne om Virksomhedsprojekt finder du i Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3

Reglerne om Virksomhedsprojekt finder du i Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3.
http:/​/​www.science.ku.dk/​studerende/​studieordninger/​faelles_sto/​Faelles-del.pdf/​

Den studerende og vejleder udarbejder en relevant litteraturliste.

Den studerende skal have bestået hele førsteårsprøven på sin uddannelse før et virksomhedsprojekt på bachelorniveau kan påbegyndes.

Virksomhedsprojekt på bachelorniveau kan være på 15 eller 30 ECTS afhængig af reglerne i din studieordning.

Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 15 ECTS er 412 timer.
Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 30 ECTS er 824 timer.

Virksomhedsprojekt kan udføres på enten dansk eller engelsk.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30-60 min
Se Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3
http:/​/​www.science.ku.dk/​studerende/​studieordninger/​faelles_sto/​Faelles-del.pdf/​

Virksomhedsprojekt på bachelorniveau kan være på 15 eller 30 ECTS afhængig af reglerne i din studieordning.

Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 15 ECTS er 412 timer.
Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 30 ECTS er 824 timer.

Virksomhedsprojekt kan udføres på enten dansk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 412
  • Total
  • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NVIRKINDBA
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Afhænger af
antal ECTS-point
og blokplacering.
Skemagruppe
Den studerende planlægger selv placering i samråd med vejleder.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
SCIENCE Uddannelse
Udbydende institut
  • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
  • Lene Møller Madsen   (8-7071716568776972446d7268326f7932686f)
Gemt den 21-02-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students