Modul 1: Idræt i velfærdssamfundet

Kursusindhold

Det er formålet at indføre den studerende i samfundsvidenskabelig metode og teori, samt – at give den studerende en indføring i idrættens politiske betydninger i forhold til velfærdssamfundet. Der vil være fokus på forståelsen af idrættens integrerende potentialer for forskellige målgrupper, det værende fx unge med anden etnisk baggrund eller fysisk inaktive borgere. Gennem forelæsninger og holdundervisning gøres de studerende bekendt med idrætsforeningernes demokratiske rolle i samfundet med henblik på at forstå idrættens betydning i forhold til civilsamfund, stat og marked.

Engelsk titel

Module 1: Sport and the Welfare State

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende har viden om samfundsmæssige problemstillinger inden for ’Idræt og velfærd’
 • Den studerende har viden om samfundsvidenskabelige teorier med relevans for ’Idræt og velfærd’
 • Den studerende har viden om videnskabsteori og metode
 • Har et kendskab til, hvordan idræt og fysisk aktivitet anvendes som idrætspolitisk intervention

 Færdighed:

 • Den studerende kan identificere og formulere problemstillinger i idrætsfeltet
 • Den studerende har analytiske og idrætssociologiske færdigheder, der kan anvendes til at give løsningsmuligheder for velfærdsproblemer i praksis
 • Kan kritisk analysere og diskutere velfærdspolitiske problemstillinger med anvendelse af de fra litteraturen forskellige teoretiske perspektiver på samspillet mellem de forskellige sektorer (stat, marked, civilsamfund)

 Kompetencer:

 • Den studerende skal kunne beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med relevans for praksis (fx kommunalt; organisatorisk eller i foreningerne)
 • At udvikle velfærdspolitiske handlemuligheder og forandringsstrategier med kendskab til idrættens samfundsmæssige rolle

Forelæsninger, gruppearbejde og vejledning

oplyses før kursusstart via Absalon (kursets hjemmeside)

Pris for modul 1 kr. 27.500,- (15 ECTS) som betales forud pr. semester.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem kurset
Skriftlig selvstændig hjemmeopgave, som skrives i grupper af 2-3 studerende, på maksimalt 15 sider (á 2400 anslag ekskl. mellemrum, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) for 2 personer og 20 sider for 3 personer, hvor relevant litteraturen i faget skal inddrages.
Individuel mundtligt forsvar af 30 minutter for hver eksaminand.
Der gives én samlet karakter for den afleverede opgave og det mundtlige forsvar.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse
 • 260
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Vejledning
 • 3
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 412